Budbilsjef dømt for hvitvasking og skattesvik

Høyesterett har forkastet anken til en daglig leder i et budbilselskap som i Oslo tingrett ble dømt til tre år og åtte måneders fengsel for grovt skattesvik og hvitvasking.

Publisert Sist oppdatert

En mann i 30-årene ble i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i 3 år og 6 måneder for å ha hvitvasket ca. 17,4 millioner kroner gjennom fiktive foretak innen budbil-bransjen, opplyser Økokrim på sine nettsider.

Mannen ble også dømt for skattesvik. Saken er nå rettskraftig, da den ble nektet fremmet for Høyesterett i sommer.

Økokrims omfattende etterforskning avdekket et mønster hvor butikker, særlig innen hvite- og brunevaresegmentet, avtalte hjemkjøring av varer for kundene sine via store transportvirksomheter. Disse transportvirksomhetene hadde ikke kapasitet til å utføre alle oppdragene de påtok seg, og benyttet derfor underleverandører for disse budbiltjenestene.

Etterforskningen viste at underleverandørene, som tilsynelatende hadde påtatt seg transportoppdragene, heller ikke hadde ansatte, eller altfor få ansatte til å gjøre jobben. Transportoppdragene ble derfor tilsynelatende gitt videre til ytterligere et underleverandørnivå av budbilvirksomheter. Heller ikke her var det spor etter ansatte.

Underleverandørene på det nederste nivået var ofte registrert på utenlandske borgere som etter politiets vurdering ikke selv hadde noe med virksomhetene å gjøre. Budbiltjenestene har da til syvende og sist i realiteten blitt utført svart og av uregistrert arbeidskraft.

Det er disse nederste selskapene i næringskjeden mannen i 30-årene er dømt for å ha befatning med. Ved hjelp av en rekke identiteter har han opprettet firma, bankkontoer med mer og muliggjort for hvitvasking av millionbeløp og benyttelse av svart arbeidskraft. Ingen skatter og avgifter har blitt betalt, ingen regnskap levert, og alle pengene har enten blitt tatt ut i kontanter eller sendt til utlandet.

– Svart arbeid og skattesvik, skjult ved systematisk og organisert bruk av fiktive fakturaer er svært samfunnsskadelig og undergraver grunnlaget for næringsvirksomheter som ønsker å drive lovlig. Det fører videre til at det er vanskelig for sjåfører i denne bransjen å arbeide hvitt. Slik kriminalitet fører også til at den vanlige forbruker, som betaler for et tilsynelatende lovlig utført oppdrag, uforskyldt medvirker til at det utføres svart arbeid, sier politiadvokat i Økokrim, Anne Line Grøstad

Powered by Labrador CMS