Olav Veum, Jon Georg Dale, Dag Skjølaas og Bård Hoksrud på brubefaring.

60-tonns budsjettlekkasje

25 millioner kroner øremerkes til å forsterke bruer til 60 tonns totalvekt.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Skognæringen håper at minst 50 nye bruer på fylkesveiene kan forsterkes til 60 tonns totalvekt med Samferdselsdepartementets statsbudsjettlekkasje.

I Nasjonal transportplan er det satt av 300 millioner kroner til et såkalt bruprogram som skal brukes til forsterkning av bruer som ikke tåler 60 tonn vekt på fylkesveinettet. Nå er også midlene satt av på Statsbudsjettet for 2019.

‐ Det er lagt opp til å sette av 50 millioner hvert år i en seksårsperiode. På det kommende statsbudsjettet leverer vi 25 millioner kroner til programmet. Målet er bedre og mer fremkommelige veier slik at tømmertransporten blir mer effektiv, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Sammen med Landbruks- og matminister Bård Hoksrud overleverte han den gode nyheten til styreleder i Norges Skogeierforbund, Olav Veum denne uken.

‐ Dette er en fantastisk nyhet. Vi har hatt et håp om å få dette til, siden bruprogrammet ble prioritert i Nasjonal transportplan. Pengene må likevel bevilges, og vi er glade for at dette er på plass nå, sier Veum.

Planlegging og opprustning

Organisasjonssjef i Viken Skog Olav Bjella var også til stede med ministerne og Skogeierforbundet på Tveter bru i Akershus og er glad for at det prioriteres penger til bruprogrammet.

- Det er en veldig god nyhet at regjeringen innfrir løftet i Nasjonal transportplan (NTP) om et eget bruprogram med 300 millioner kroner på fylkesveiene. 25 millioner kroner i 2019 er en grei start. Beløpet gjør det mulig å starte planlegging og opprustning av de første prosjektene, og så forventer vi at det følges opp i de neste årene med større beløp, sier han.

Spleiselag

- Når Viken Skog startet arbeidet med kartlegging av flaskehalser for 3-4 år siden identifiserte vi en lang rekke med bruer med alt for lav tillatt totalvekt eller maksimalt tillatt akseltrykk. Viken Skog har ledet dette arbeidet i vår region, og det siste året har vi også fått med oss industrien og transportørene på et spleiselag for å jobbe opp mot kommuner og fylker med det som står igjen av flaskehalser. At det nå kommer friske penger på bordet vil gjøre det lettere å løse opp i de siste gjenværende bruene som trenger fysisk opprustning. Av ca. 11.000 bruer på landbasis står det nå kun igjen 1000 som ikke er vurdert eller som trenger opprustning. I Viken Skogs områder dreier det seg kun om et fåtall, men disse er viktige å få løst opp i, sier Bjella.

Også Hoksrud understreker at han mener det er viktig å legge til rette for gode transportmuligheter for skognæringen.

- Dette er definitivt veldig viktig. Som landbruksminister er jeg glad for å høre at skogeierne oppnår gode priser for tømmeret sitt. Den jobben som er gjort for å bedre transporten, viser at næringen er fremoverlent, sier Hoksrud.

Powered by Labrador CMS