Utrulling av Digitoll:

Seksjonssjef Ann-Kristin Signebøen ved Svinesund tollstasjon tok godt imot Toten Transport-sjåfør Kaj Fogel etter at han ankom tollstasjonen med forhåndsinnmeldt gods.

«Snek seg forbi» køen i tollen på Svinesund

SVINESUND: Med alle nødvendige dokumenter sendt inn digitalt på forhånd, kunne lastebilsjåførene Joakim Abrahamsson og Kaj Fogel pent rulle forbi den lange køen av parkerte lastebiler på Svinesund grensestasjon og fortsette ferden ut på E6.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I 2018 åpnet Tollvesenet en løsning for ekspressfortolling ved grensestasjonen på Ørje, og et par år etter ble tilsvarende løsning rullet ut på Svinesund. Et knippe speditører har deltatt i denne prøveordningen.

Gjennom de fire årene løsningen har vært i bruk har rundt 8000 transporter fått «VIP-behandling» i grensepasseringen. Disse erfaringene har vært gull verdt i utviklingen av den nye og mer omfattende Digitoll-løsningen. Fra nå av er det åpnet for at all informasjon for oppfylling av melde- og opplysningsplikten kan leveres digitalt for tollstedene ved Ørje og Svinesund. Og løsningen vil rulles ut fortløpende ved andre grensepasseringer på vei og ferge, og for de øvrige transportformene. Ordningen er frivillig nå, men vil bli obligatorisk fra januar 2025.

Mer tid på risikovurdering og kontroll, mindre på papirarbeid og ekspedisjon

Formålet med å digitalisere tollprosessene er å få bedre kontroll med hva som kommer inn til riket og å bruke mer tid på risikovurdering og mindre tid på papirarbeid og ekspedisjon.

Logistikk Inside møtte opp på grensestasjonen tirsdag ettermidag. Etter en kort introduksjon av den tekniske løsningen med representanter fra så vel Tolletaten som Toten Transportog Bring bar det ut på plassen for å ta imot to forhåndsvarslede transporter.

Ann-Kristin Signebøen, seksjonssjef ved Svinesund tollstasjon, hadde ordnet med blomster til de to første transportene med det nye Digitoll-systemet.

Vi tok først imot Joakim Abrahamsson. 46-åringen kjører for G. Claesson Transport AB og var på vei fra Mullsjö til Trondheim med butikkinnredning til en ny butikk som er under oppføring.

Han var et eneste stort smil da han kjørte inn på tollplassen og fikk grønt lys da han tok høyre fil inn til ekspressfortolling. Etter grønt lys kunne han fint kjørt rett ut igjen på E6, men han stoppet velvillig opp for en kort prat.

- Dette sparer meg jo for mye tid. I vanlige fall må jeg vente minst en halvtime, ofte lenger, før jeg er ute på veien igjen, forteller han.

Etter at vi og lokalavisen Halden Arbeiderblad hadde utvekslet noen ord, var den blide svensken på vei mot Trøndelag med sin dyrebare last på rekordtid.

Seksjonsef Ann-Kristin Signebøen overrekker blomster til Joakim Abrahamsson fra G. Claesson Transport AB. 46-åringen var den første som passerte tollstasjonen under den nye Digitoll-løsningen.

Kø og lang ekspedisjonstid

Det tok lenger tid før vi kunne ønske neste sjåfør velkommen gjennom «hurtigfilen». Køen på grensestasjonen hadde begynt å hope seg opp. Ettersom de fleste lastebilparkeringsplassene var tatt, dannet det seg en kø på avkjøringsfilen. Likedan var det for øvrig ved grensepasseringen på motsatt side, inn til Sverige (EU).

ALL INFO: Tollerne har fullstendig oversikt over gods, kjøretøy og sjåfør.

- Nå ser du jo i praksis hvorfor vi gleder oss så mye til flere benytter seg av Digitoll-løsningen. Hver eneste sjåfør du ser her nå må parkere, ta med seg tollpapirene sine og stille seg i kø for å få vise frem papirene sine til oss i ekspedisjonen. Det blir ventetid av sånt. Og for mye av vår tid går med til å anvise parkeringsplasser og å ta imot og ekspedere sjåførene. Vi ønsker jo å bruke ressursene våre mer effektivt på å foreta risikovurderinger på forhånd, slik at vi i større grad kan bruke tiden vår på risikovurdering og kontrolloppgaver, forteller seksjonssjef Signebøen. Hun leder et team på drøyt 30 personer på Svinesund tollstasjon i Halden.

- Det er ingen av de ansatte her som er redd for å miste jobben som følge av digitalisering og mer effektiv grensepassering. Det er mer enn nok å gjøre, sier hun.

Det hoper seg fort opp på tollstasjonen på Svinesund. Med økt digitalisering og forhånds innmelding av godstransportene skal grensepasseringen skje raskere i fremtiden.

«Sprengt kapasitet»

Svinesund er med god margin den mest trafikkerte grensepasseringen. Og kapasiteten er tidvis sprengt, med lastebiler som står i kø helt ut på europaveien.

I forbindelse med en omlegging av kontrollstasjonen vil det trolig bli noen justeringer av kjøremønstre på stasjonstomten. I dag er det i snitt 1200 lastebiler per dag som stopper opp på grensen for å få papirene sine kontrollert. Det stiller store krav til gode parkeringsarealer. I fremtiden, når de fleste ruller forbi uten å stoppe, vil det være mindre behov for parkeringsplasser og trafikkflyten kan prioriteres høyere.

- Som natt og dag!

En bileier tjener penger når hjulene på lastebilen ruller. Dødtid, foruten de obligatoriske hvileskjærene som følger av lasting, lossing og kjøre- og hviletiden, unngås der det er mulig. Kjetil Olsen, driftssjef i Toten Transport og Stefan Nilsson, kontoransvarlig ved Brings Svinesund-kontor, er derfor begge enige i at den digitale transformasjonen er av det gode.

- Det er nesten som natt og dag, sier Olsen.

Sjåfør Kaj Fogel istemmer da han omsider ruller inn på kontrolltomta.

- Nå sto jeg riktignok litt i kø for å komme inn til tollen, men selve tollekspederingen var som en liten ekstra rundkjøring. Jeg har tidligere ventet i både en time og halvannen time tidligere. Å kunne kjøre forbi køen og slippe å stoppe er «skönt», gliser svensken.

63-åringen har kjørt for Toten Transport i rundt ti år og var på vei fra Småland til Raufoss og Magnor med aluminiumsprofiler.

Siden Toten Transport har vært deltagere i ekspressfortollingsprosjektet er ikke Fogel helt ukjent med å få VIP-behandling i tollen.

- Mine erfaringer med forhåndsinnmelding er positive, sier han.

Promoterer og rettleder bedrifter

Stefan Nilsson, kontorsjef for Brings avdeling på Svinesund.

Tollvesenet ønsker å få flere til å velge den digitale toll-løsningen og arrangerer i tiden fremover flere fysiske møter og webinarer for bedrifter som ønsker å vite mer om ordningen og hvordan de ved hjelp av API kan koble seg opp på tolletatens Digitoll-system (for mer informasjon og påmelding, se etatens hjemmesider) for å legge inn den informasjonen tollvesenet har behov for.

Selskapene som melder inn informasjon i forkant, legger inn info om alt fra registreringsnummer på kjøretøy og info om hvem som kjører lastebilen (og evt. info om øvrig besetning) til hvilken grensestasjon man ankommer og omtrent når kjøretøyet ankommer. I tillegg til all relevant informasjon om selve lasten. Til gjengjeld får de altså en langt enklere passering og spart tid gjennom grensesjekken – forutsatt at man ikke blir plukket ut til kontroll.

Digitoll:

  • Et konsept som understøtter digital informasjonsinnsending og oppfyllelse av pliktene (forhåndsvarsling, deklarering, melde- og opplysning og fremlegging) for aktørene i næringslivet.
  • Tolletaten benytter informasjonen til risikovurdering og objektutvelgelse. Konseptet gir en mer automatisert og effektiv grensepassering.
  • Tolletaten tilbyr systemstøtte for innrapportering av informasjon for oppfylling av melde- og opplysningsplikten digitalt. Løsningen gjør at transportører kan levere og Tolletaten motta digital informasjon før transporten ankommer grensen om:
  • Tid og sted for ankomst
  • Varer som medbringes
  • Transportmiddel
  • Fører/besetning

Slik kommer du i gang med Digitoll - Tolletaten

Powered by Labrador CMS