Forbundsleder Odd Christian Øverland i Postkom var imponert over forholdene han fant hos Bring Trucking i Slovakia.

Skryter av Brings Slovakia-selskap

Forbundsleder Odd Christian Øverland i Postkom har vært i Slovakia for å sjekke hvilke ansettelsesforholdene i omstridte Bring Trucking.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Et BBC-innslag i mars ga inntrykk av kritikkverdige lønns- og arbeidsvilkår i Posten Norges slovakiske datterselskap som kjører internasjonale transporter.

Se innslaget: Bring Trucking-sjåfør: - Jeg føler meg som en fange

På bakgrunn av reportasjen dro forbundsleder Odd Christian Øverland i Postkom til Slovakia sammen med Erling Wold, som også sitter i Posten Norges styre som ansatterepresentant fra Postkom.

Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer 18.700 medlemmer, hvorav 10.100 er aktive arbeidstakere i følgende bedrifter:

  • Posten Norge AS
  • DNB ASA
  • Nets AS
  • Bring Warehousing AS
  • Bring Express Norge AS
  • Bring Transportløsninger AS

Postkom er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) og LO Stat.

Ville undersøke påstandene

- Påstandene var så graverende at jeg som konserntillitsvalgt ikke kunne overse dem. Jeg ønsket å dra til Slovakia for å se, høre og prøve å finne ut av hvor mye hold det var i dem. Det eneste jeg forventet, var at jeg kunne bevege meg fritt hos Bring Trucking, noe som ble innfridd, sier Øverland.

Han forteller at de ble møtt av ryddige forhold.

- Vi møtte et selskap som virket veldig ryddig og godt satt opp, med en stab som virkelig hadde oversikt over oppdrag, sjåfører, biler og utskiftninger. Nye sjåfører som kom inn, måtte gjennom tester på ferdigheter og rusmidler, forteller Øverland i en pressemelding sendt ut av Posten Norge AS.

- Tilfredse sjåfører

Fagforeningslederen plukket selv ut et stort antall sjåfører som han pratet med.

- Jeg trodde jeg kom til å høre mye negativt om ufrie forhold og pålegg fra arbeidsgiver. Historiene jeg fikk, var nesten stikk motsatt. Sjåførene fortalte at de selv kunne bestemme turnusen sin, de hadde betalt reise til og fra bilen, og de fikk innfridd avtalene de hadde om lønn og diett. Flere hadde kjørt for andre firmaer, og mente Bring Trucking var det beste og ryddigste. Samtlige sjåfører ga inntrykk av å være tilfredse, og det var en åpen tone mellom ledelse og sjåfører. Kort sagt – det BBC-historien fortalte, fant jeg ikke. Jeg var opptatt av at regelverket som faktisk finnes, blir fulgt. Det fikk jeg bekreftet. Informasjonen vi fikk gjennom et kort besøk, er ikke en garanti for at det ikke finnes forbedringspunkter, men inntrykket var positivt.

Øverland var også interessert i hvorfor sjåførene hadde valgt et yrke hvor de må reise gjennom halve Europa, og ofte sove og spise i bilene.

- Noen sa at «det er livet mitt». Andre fortalte at de ikke kunne forsørge familien med lønnen de får for eksempel hjemme i Romania, men at de kan det med lønnen de får i Bring Trucking.

Utfordrende bransje - konsekvens av EU-lover

Han understreker i pressemeldingen at internasjonale transporter er en bransje med store utfordringer.

- Etableringsterskelen er relativt lav, noe som gjør at bransjen i stor grad har useriøse aktører. Det skaper utfordringer både for dem som vil opptre seriøst i markedet, og for dem som tar arbeid hos disse aktørene. Internasjonale transporter skaper også utfordringer knyttet til ulike konkurransevilkår og lønnsnivå i lavkost- og høykostland. Men dette er en konsekvens av EUs lovgivning, og et regelverk som Norge er en del av gjennom EØS-avtalen. Dette kan man like eller mislike – men så lenge regelverket er slik, må man forholde seg til det, og ikke angripe hverken sjåfører eller seriøse selskaper som følger regelverket, sier Øverland.

- Bring hever standarden

Øverland mener Brings eierskap er med på å heve standarden i bransjen.

- Så lenge Bring Trucking er i eliten blant selskaper og klarer å være bærekraftige, vil de også være attraktive for de beste sjåførene, som leverer de beste tjenestene. Det gjør igjen at bransjen vil løfte seg – fordi useriøse aktører da vil miste kunder. Å trekke Bring ut av dette markedet vil bare gjøre at vi mister muligheten til å påvirke bransjen positivt. Det er samtidig viktig at store oppdragsgivere stiller krav til transportørene, slik for eksempel Ikea gjør.

Powered by Labrador CMS