Arbeiderpartiets transportpolitiske talsmann, Sverre Myrli, refser Posten/Bring for å undergrave transportbransjen og norske lønns- og arbeidsvilkår. - Norske myndigheter har ansvaret for å gå foran for en mer seriøs transportbransje, og ikke ødelegge den, understreker han.
Arbeiderpartiets transportpolitiske talsmann, Sverre Myrli, refser Posten/Bring for å undergrave transportbransjen og norske lønns- og arbeidsvilkår. - Norske myndigheter har ansvaret for å gå foran for en mer seriøs transportbransje, og ikke ødelegge den, understreker han.

- Bring har ingenting i Polen å gjøre

– Hundre prosent statseide Posten har ingenting i Polen og Slovakia å gjøre. I stedet må de gå foran og kjempe for bedre sjåførlønninger i transportbransjen.

Publisert

Det understreker Arbeiderpartiets transportpolitiske talsmann og medlem av Stortingets transportkomité, Sverre Myrli.

Han viser til at Posten, som er hundre prosent eid av staten, har et stort samfunnsansvar.

– Posten skal ikke være med i denne runddansen i en tvilsom bransje. Det er ille nok at internasjonale selskaper driver med dette, nærmest tordnet Myrli i NRKs Debatten nylig.

Han mener at Det kongelige norske postverket driver en tvilsom butikk, med sosial dumping og på grensen av kriminalitet.

– Det er ikke slik vi skal ha det, understreker Myrli.

Næringsdepartementet er Postens arbeidsgiver. Her burde nok næringsministeren gå i tettere dialog med Posten/Brings ledelse, og hvor konsernets moralske forpliktelse burde understrekes sterkere, mener mange.

Bring styrkes i Polen

Det er på bakgrunn av at Bring Trucking styrker posisjonen i Øst-Europa med å etablere ny avdeling i Polen, at Aps transportpolitiske talsmann reagerer.

Myrli mener det ikke hører noen steds hjemme at norske stats-eide Bing Trucking etablerer seg i Polen og andre øst-europeiske land for å skaffe seg billig inntransport til Skandinavia.

- Et norsk statlig selskap som Bring og Posten skal ikke undergrave norske lønns- og arbeidsvilkår. Norske myndigheter har ansvaret for å gå foran for en mer seriøs transportbransje, og ikke ødelegge den, fremhever Aps transportpolitiske talsmann, Sverre Myrli.

Posten/Brings pressesjef, John Eckhoff, understreker at etablering av Polen-avdelingen er nødvendig for å kunne konkurrere på det europeiske transportmarkedet.

Ifølge Eckhoff skal det i starten investeres i fem biler. Hovedhensikten er å transportere gods fra den polske havnebyen Gdynia, og hvor Bring-avdelingen blir etablert.

Herfra skal øst-europeiske lastebilsjåfører frakte varer fra Polen til Skandinavia på polske vilkår og lønninger.

– Dette må vi gjøre for å stå sterkere i konkurransen på et beinhardt europeisk marked med utenlandske selskaper, understreker Eckhoff.

Han forteller at det i kabotasje-sammenheng skal skje med norske lønninger.

I likhet med Sverre Myrli reagerer lastebilgeneral Geir A. Mo kraftig på Bring Truckings oppførsel.
I likhet med Sverre Myrli reagerer lastebilgeneral Geir A. Mo kraftig på Bring Truckings oppførsel.

Ber Stortinget ta grep

 

– Det er på høy tid at Stortinget ser nærmere på statens rolle i denne virksomheten, og i Posten/Bring forøvrig, sier NLF-direktør Geir A. Mo til Lastebil.no.

Han reagerer sterkt på måten Posten/Bring går frem på.

– Vi vet fra før at nærmere 40 prosent av alt transportarbeid som utføres av Bring mellom de skandinaviske landene foregår med lavtlønnede østeuropeiske sjåfører ansatt i Bring Trucking. Nå vil de altså utvide denne andelen enda mer ved å etablere en ny avdeling i Polen. 

Han mener det ikke fremstår som forenlig med kravene som bør stilles til et statlig eierskap.

– Det blir mer og mer tydelig at norske skattepenger benyttes til å opprettholde en usunn transportvirksomhet som ødelegger vilkårene for næringen forøvrig. De driver de norske avdelingene med blodrøde tall, samtidig som de utvider sin virksomhet med billig arbeidskraft i Øst-Europa. Regelverket utnyttes til det fulle. Det er ikke noe pent skue, sier Mo.

Han trekker også frem den negative virkningen Brings virksomhet har på markedet forøvrig.

– At Posten/Bring får lov til å holde på med denne usunne forretningsmodellen bidrar til et enormt sterkt prispress i markedet, noe som illustreres ved at bunnlinjen blant de hundre største selskapene i Norge er på fattige én prosent. Staten leder altså an i «kappløpet mot bunnen». Det er rett og slett skammelig at dette tillates, sier NLF-direktøren, som mener det er på høy tid at Stortinget ser nærmere på hvordan staten utøver sitt eierskap i Posten/Bring.

Powered by Labrador CMS