Karmsund havn vil etablere en grensekontrollstasjon for å kunne ta imot fiskefôr fra Skottland.

Karmsund Havn tar tollgrep etter Brexit

Etablerer grensekontrollstasjon for å sikre at fiskefôr fra Skottland ikke må reise Norge rundt før.

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er ikke bare RoRo-skip som anløper Breviksterminalen i Grenland som opplever utfordringer med næringsmilder fra Storbritannia etter Brexit. Storbritannias uttreden av EU skaper utfordringer også i norsk havbruk.

Det er nettportalen til Maritimt Forum som melder at fiskefôr som importeres fra Skottland må gjennom godkjent grensekontrollstasjon i Esbjerg før det når Vestlandet. Karmsund Havn arbeider med løsningen.

Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) stilte spørsmål om forholdet før påske. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har nylig avgitt svar.

- Det finnes pr. i dag ikke grensekontrollstasjoner på Vestlandet hvor dette fôret kan leveres. Dette er både kostnadsdrivende og kostbart, forklarer Halleland.

Gjennom EØS-avtalen er Norge harmonisert med EU på import av animalske varer fra land utenfor EU, såkalte tredjeland, påpeker Maritimt Forum.

- Dette gjelder både varer til humankonsum og til dyrefôr. Slike varer er definert som risikoprodukter og skal underkastes et kontrollregime ved godkjente og listeførte veterinære grensekontrollstasjoner før de kan importeres. Formålet er å sikre et høyt beskyttelsesnivå for både folke- og dyrehelse. Etter en importgodkjenning kan varene flyte fritt i hele det indre marked. Dette betyr at den kontrollen som gjøres på norske, veterinære grensekontrollstasjoner gjøres på vegne av hele EØS. En konsekvens av at Storbritannia valgte å gå ut av EU er at de er blitt et tredjeland. Dette medfører at alle levende dyr og animalske varer, inkludert fiskefôr, som skal importeres fra Storbritannia må kontrolleres ved en veterinær grensekontrollstasjon i EU/EØS, svarer Bollestad.

Hun sier i svaret sitt til Terje Halleland at Karmsund Havn arbeider med etableringen av en grensekontrollstasjon.

Ifølge Maritimt Forum kan Torfinn Gaupås i Karmsund Havn bekrefte dette.

– Vi har «flat pedal» i arbeidet med å gå på plass en grensekontrollstasjon. Dette begynte vi med før Storbritannia gikk ut av EU. UKs uttreden bare øker betydningen av arbeidet. Stasjonen er ferdig prosjektert, og vi forventer byggestart allerede før sommeren med ferdigstillelse ut på høsten. Om alt går etter planen, håper vi på å ha alle godkjenninger på plass og være operative ved utløpet av 2021, sier Gaupås.

Han understreker overfor Maritimt Forum at en grensekontrollstasjon er av strategisk viktig betydning for Karmsund Havn som en knutepunktshavn på Vestlandet.

I sitt spørsmål til statsråden etterlyste Terje Halleland så vel en permanent løsning som en midlertidig for å avhjelpe de akutte utfordringene i havbruksnæringen. Olaug Bollestad svarer at hun vanskelig kan se hvordan en midlertidig løsning skal kunne la seg etablere, men hun understreker at hennes departement og Mattilsynet vil være behjelpelige med å få på plass permanente grensekontrollstasjoner.

- Vi er i dialog med ESA, og vi vil bidra det vi kan til at arbeidet gjøres så raskt som mulig, sier Bollestad.

Kilde: Maritimt Forum

Powered by Labrador CMS