Borg Havn satser grønt.

Kutter utslipp og gir rimelig strøm

På et webinar onsdag 23. september ble konseptutredning fra Borg Havn IKS presentert. Havna har som mål å bli CO2-nøytrale innen 2030, og ser på mulighet for småskala vindkraft på industriområdet.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I en melding forteller Borg Havn at de tar en aktiv rolle i fremme bærekraft, og lav- og nullutslippsløsninger for havnas brukere. Havnas visjon er å være «En smart havn med bærekraftige løsninger». I dette ligger blant annet å bli selvforsynt med energi, og å delta aktivt i utvikling av nye energi- og klimaløsninger i havneområdet.

Energibehovet til Borg Havn på Øra vil øke i tiden fremover, samtidig som havna har målsetning om å bli klimanøytral, påpeker havna.

- Norge har unike forutsetninger for fornybar energi, og vi har gode vindressurser. Utbygging av vindkraft har imidlertid den seneste tiden møtt stor motstand i deler av befolkningen, fordi den fører til inngrep i naturen, sier Charlotte Iversen, miljøsjef i Borg Havn.

- I områder med vesentlig industri, vil problemer knyttet til støy, inngrep i naturen og visuell forurensning diskuteres med helt andre forutsetninger, sier hun.

Borg Havn påpeker at man fortsatt er i en tidlig fase og ønsker en helt transparent prosess. Derfor ble naboer og andre berørte invitert til et webinar 23. september. Der gikk havna gjennom konseptutredningen «Grønn vindenergi i symbiose med industrien» som startet opp i 2019.

Nøkkelfunn

Kutter utslipp: Sparer årlig omlag 600 tonn CO2-utslipp tilsvarende 325 personbiler.

Økonomisk gevinst: Sparer et sted mellom 15 og 20 øre pr. kilowatt timer man produserer – det vil si en årlig besparelse på inntil 250.000 kr med dagens strømpris. Når man tar i betraktning at dagens strømpriser er lave så er det forventet at gevinsten er enda større ved høyere strømpriser i fremtiden, påpeker Borg Havn.

Følger forbruksmønsteret: De får produsert strøm når de trenger den mest — om vinteren.

Bidrag til fylkets klimamål: Bidrar til å løse ambisjonen til Viken om å bli selvforsynt med kraft innen 2030.

Gir tiltrengt kraft: Løser det langsiktige energibehovet til Borg Havn med stadig mer elektrisk transport.

Utfordring med omgivelser: Utredningen viser også at det er utfordringer med hensyn til reguleringsplanarbeidet, når det gjelder Øras unike fugleliv*, eventuelt støy og sikkerhetssoner.

Strenge krav

Våtmarksområdene ytterst på Øra har et unikt fugleliv som ikke må forstyrres.

- Det er strenge hensyn etter plan og bygningsloven, og prosjektet vil ikke gjennomføres om det påvirker det lokale fuglelivet på Øra vesentlig. Det har vært mye debatt rundt dette den senere tid, men jeg håper folk har tillit til at dette vil utredes på en skikkelig måte, sier miljøsjefen.

Borg Havn har pr. i dag ikke tatt stilling til når nødvendige kartlegginger og oppstart av reguleringsplanarbeidet starter.

- Borg Havn fikk innvilget 40 prosent støtte eller inntil 372.000 kroner fra Enova til utredningen i fjor. At prosjektet også har overføringsverdi til andre områder ble vektlagt når ENOVA ga støtte. Østfold Energi AS, Zephyr AS, Norsus (tidligere Østfoldforskning), COWI, Smart Innovation Norway AS, Smart Simulation AS er involvert som samarbeidspartnere, opplyser Borg Havn.

Powered by Labrador CMS