Morten Marius Apenes er HV-kjentmann og liaisonoffiser i Fredrikstad og er behjelpelig til allierte styrker under rekognosering på Borg havn i forkant NATO øvelsen Cold Response 2022.

Formaliserer samarbeidet med Forsvaret

Forsvaret og Borg Havn IKS er enige om å formalisere en rammeavtale om status som nasjonal beredskapshavn, tilgang til havn og havnetjenester. Avtalen skal signeres tirsdag 1. mars 2022.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

For begge parter gir en slik avtale forutsigbarhet. Borg Havn vil med denne avtalen fortsatt jobbe langsiktig for å sikre at havna har tilstrekkelig med arealer og riktig utstyr for å betjene både sivile behov og samtidig sikre at Forsvaret får løst sitt samfunnsoppdrag knyttet til behov for havnetjenester i alle beredskapssituasjoner.

Strategisk plassering

Havner er en viktig del av transportsystemet, og Borg Havn og Forsvaret har i mange år hatt et nært og godt samarbeid. Havna i Nedre Glomma har en strategisk plassering i Oslofjorden som gjør den attraktiv for Forsvarets operative evne. For havnetjenester har Narvik Havn KF tilsvarende avtale som den som nå inngås med Borg Havn IKS.

- Borg Havn vil fortsette å jobbe tett med våre eiere og alle aktører på havna,. Dette for at vi i framtiden skal være en attraktiv og god havn, som er et konkurransekraftig alternativ til andre transportformer, og som dekker samfunnskritiske funksjoner fred, krise, konflikt og krig. Borg Havn vil delta aktivt i planlegging og gjennomføring av øvelser og nødvendige operasjoner med Forsvaret og dere alliansepartner, og innpasse dette mest mulig forutsigbart i den ordinære driften i årene framover, skriver Borg Havn IKS på sine nettsider.

Øvelse

Signeringen av beredskapsavtalen skjer i forbindelse med mottak og aktivitet på Borg Havn i forbindelse med Forsvarets vinterøvelse Cold Response 2022. Øvelsen gjennomføres i mars og tidlig april 2022, men det kom allerede i fjor høst, allierte styrker til Norge – for å trene og forberede seg til øvelsen. Også etter selve øvelsen vil det være noe alliert trening, opplyser Forsvaret.

Powered by Labrador CMS