En lang rekke aktører i Østfold, deriblant Borg Havn, er med på prosjektet.

Inngår samarbeid om karbonfangst og lagring

Borg CO2 og Northern Lights har signert en intensjonsavtale om utvikling av CO2-fangst, transport og lagringsløsninger for industribedrifter i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Partnere i prosjektet

Acinor

Biobe

Borg Havn

Borregaard

CO2 Capsol

Compact Carbon Capture

EGE Oslo

Equinor

Fortum Oslo Varme

Frevar KF

Geminor

IFE

Kvitebjørn Bio-El

Norske Skog Saugbrugs

Norsus

Sarpsborg Avfallsenergi

Stormkast Utvikling

Østfold Energ

Borg CO2 er registrert som datterselskap av Borg Havn IKS, og selskapets formål er å organisere, utvikle, vurdere, planlegge og kartlegge for testing av teknologi for karbonfangst og lagring, primært for industrien i Østfold. Selskapet har siden årsskiftet 2017/2018 jobbet med å kartlegge mulighetene for etablering av karbon­fangst og lagring i en industriklynge på Østlandet, opplyser Borg Havn IKS i en pressemelding.

Felles miljømål

Borg CO2 er et samarbeidsprosjekt mellom 18 partnerbedrifter fra blant annet prosessindustri, avfall, logistikk, energi, teknologileverandører og akademia. Blant disse finnes blant annet Norske Skog Saugsbrugs, Frevar, Sarpsborg Avfallsenergi, Kvitebjørn Bio-El og Borregaard, samt Borg Havn som vert for en fremtidig CO2-terminal. Prosjektet har siden januar 2018, kartlagt muligheten for etablering av karbonfangst og lagring, CCS, fra utslippskilder i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden.

Industribedriftene i CCS-klyngen sysselsetter cirka 1.400 personer og står for årlige utslipp av nesten 700.000 tonn CO2. Prosjektet ser på mulighet for fangst og lagring av opptil 90 prosent av utslippene, 630.000 tonn.

Logistikken

CO2-en planlegges transportert fra industribedriftene til en felles terminal ved Borg Havn på Øra i Fredrikstad. Derfra vil CO2 transporteres med skip til en mottaksterminal i Øygarden i Hordaland for midlertidig lagring, før den transporteres for permanent lagring i et reservoar som ligger 2.600 meter under Nordsjøens havbunn.

Northern Lights leverer transport og lagring av CO2 som en tjeneste, og har som målsetting å muliggjøre utslippsfri industriproduksjon i Europa. Selskapet eies av Equinor, Total og Shell.

Ville vært umulig

- Samarbeidet med Northern Lights er viktig for det videre arbeidet i utviklingen av fangst- og lagringsløsninger i regionen. Uten det pionerarbeidet Northern Lights har gjort i å etablere et tredjepartslager, hadde det ikke vært mulig å etablere karbonfangst i vår region, sier Tore Lundestad, daglig leder i Borg CO2 og havnedirektør i Borg Havn. Han legger til:

- Samarbeidet med Northern Lights er viktig for det videre arbeidet i utviklingen av karbonfangst- og lagringsløsninger i vår region.

Klimanøytrale arbeidsplasser

- Vi er utrolig glade for dette samarbeidet. CO2-håndtering er viktig for å nå målene i Parisavtalen og utslippsfri industriproduksjon blir et viktig konkurransefortrinn i fremtidens Europa. Northern Lights kan tilby sikker og permanent lagring av CO2, og dersom dette prosjektet blir realisert, vil det bidra til å bevare og skape nye klimanøytrale industriarbeidsplasser i regionen, sier Børre Jacobsen, administrerende direktør i Northern Lights.

Snart klar

Borg CO2 er i ferd med å ferdigstille mulighetsstudiet som involverer 18 partnere fra blant annet prosessindustri, avfall, logistikk, energi, teknologileverandører og akademia. Stormkast Utvikling ved Pål Mikkelsen, samt Norsk Senter for Sirkulær Økonomi ved Camilla Brox leder prosjektet.

- Sammen, og med støtte fra Climit-programmet, har partnerne bidratt til å kartlegge grunnlaget for etablering av en ny lønnsom industri basert på karbonfangst. Det er utarbeidet gode forretningsmodeller, som det nå jobbes videre med. Erfaringsoverføring og støtte fra Fortum Oslo Varmes karbonfangstprosjekt på Klemetsrud har vært, og er, et viktig fundament i arbeidet, opplyser Northern Lights og Borg Havn.

Nylig godkjent

Utbyggingsplanen for Northern Lights ble 9. mars i år godkjent av Olje- og energidepartementet. Prosjektet omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO2 i et reservoar i nordlige del av Nordsjøen.

Northern Lights har i første omgang kapasitet til å transportere, injisere og lagre opp mot 1,5 millioner tonn CO2 pr. år. Anlegget skal etter planen settes i drift i 2024. Mottaksterminalen for CO2 bygges i Naturgassparken industriområde i Øygarden kommune. Det foreligger planer om å øke kapasiteten til fem millioner tonn pr. år i en andre utbyggingsfase.

Powered by Labrador CMS