Havneboikott til Efta-domstolen

Høyesterett har bestemt at saken om havnearbeidernes boikott av transportfirmaet Holship ved Drammen havn skal sendes til EFTA-domstolen i Luxembourg.

Publisert Sist oppdatert

Holship har nektet å slutte seg til rammeavtalen for losse- og lastearbeidere, noe som vil gi fortrinnsrett til havnearbeidere organisert i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Det har utløst en boikott fra NTF.

I september i fjor slo Borgarting lagmannsrett fast at boikottaksjon fra mai var lovlig. Holship anket til Høyesterett, som besluttet at anken kunne fremmes der. Mandag bestemte Høyesterett seg for å sende saken til Efta-domstolen, melder NTB.

Holship ønsker å bruke egne ansatte til losse- og lastearbeid.

- Vi mener havneorganiseringen i Norge, med fortrinnsrett til havnearbeid for ett forbund i LO, er et form for monopol som er i strid med EØS-avtalen artikkel 31, 53 og 54, sier advokat Nicolay Skarning som representerer Holship.

- Vi er derfor tilfreds med at saken skal behandles i EFTA-domstolen i Luxembourg til høsten.