CargoNets «lok» takker av

Bjarne Ivar Wist (44)skifterspor og takker for seg i CargoNet.

Publisert Sist oppdatert

- Tiden er inne til å gjøre noe annet spennende, og jeg slutter uten dramatikk, forteller han til Transport Inside. Direktøren for strategi og informasjon har vært i NSB Gods og CargoNet i over 18 år. I ulike roller har han jobbet med omstilling, strategi og kommunikasjon.

Ingen arvtager

Det er for tidlig å snakke om noen arvtager. Wist skal fortsette ut året og ønsker å avvikle på en ryddig og god måte.

- Det er flere viktige prosjekter, som terminalutfordringene i både Trondheim og Bergen, det haster å få en avgjørelse på. Politikere og premissgivere må nå se verdien av det godstransporten yter samfunnet og innse viktigheten av en godt utviklet infrastruktur, understreker Wist.

Givende jobb

- Sammen med mange dyktige medarbeidere har det vært givende og utfordrende å være med på å forme og utvikle et moderne transporttilbud på bane. CargoNet har ledet vei for nye løsninger, og vi har satt agenda for diskusjoner om infrastruktur og prioriteringer. All fornuft tilsier at godstransport på bane må og skal ha en viktig rolle fremover, og at CargoNet fortsatt skal ha en viktig rolle, sier Wist.

Knutepunktene

- At vi i Norge har så mye kombitransport på bane er i stor grad et resultat av at samlasterne er lokalisert i nærheten av jernbane. Moderne terminaler og logistikknutepunkter er avgjørende for om vi fremover skal ha godstransport på bane i større omfang enn vi har i dag. De må ligge der varestrømmene går, og ta hensyn til at en ikke kan distribuere varer motstrøms. Den nye terminalen på Ganddal er riktig plassert, og en ny terminal for Midt-Norge må komme sør for Trondheim. Alnabru må videreutvikles gradvis i takt med veksten, sier Bjarne Ivar Wist.

Vemodig

- Det er vemodig for oss at Wist slutter sier adm. direktør Arne Fosen.

- Wist var en av initiativtagerne til å forme et annerledes godsjernbaneselskap, som igjen la grunnlaget for etableringen av CargoNet i 2002. Wist har vært en viktig leder og ressurs innad i konsernet. Han har også vært synlig og tilstede både internt og i media, samt blant våre kunder og premissgivere.