Tester 100% syntetisk biodiesel

Det svenske oljeselskapet OKQ8, renovasjonsselskapet Renova, DHL Freight og Volvo Lastvagnar gjennomfører nå en omfattende test av den syntetiske biodieselen Diesel BioMax i lastebiler.

Publisert Sist oppdatert

Pilotprosjektet har potensial for å revolusjonere utslippsnivået fra dagens dieselkjøretøy. Den syntetiske biodieselen kan komme til å redusere CO2-utslippene med inntil 90%, uten modifiseringer av dagens dieselmotorer. Fra andre tester med syntetisk diesel vet man at også andre utslipps-elementer som NOx, HC og CO kan reduseres i betydelig grad.

Hovedtesten blir gjennomført med seks Volvo diesellastebiler av fire forskjellige typer. Bilene kjøres av DHL Freight og Renova. I tillegg tester Renova drivstoffet i ytterligere 25 lastebiler med metandiesel-motorer. Testen startet i januar i år og skal pågå i to år. Etter ett år vil det bli gjort en delanalyse, og ved prosjektets avslutning skal OKQ8 avgjøre om Diesel BioMax skal tilbys på det åpne marked.

Gode egenskaper

Syntetisk diesel er egentlig ikke noe nytt. Slikt drivstoff har vært produsert med basis i kull og naturgass i mange år. Det som er interessant med Diesel BioMax er at drivstoffet er basert på helt fornybare råvarer som vegetabilske og animalske oljer og fettyper. Produksjonen er helt annerledes (Fischer/Tropsch-prosessen) enn for konvensjonell biodiesel, og det medfører at drivstoffet får vesentlig bedre egenskaper.

Mens biodiesel praktisk talt ikke kan brukes ved lave temperaturer, har syntetisk diesel meget gode vinteregenskaper. Biodieselen er aggressiv mot både metaller og plast og krever spesialtilpasninger på drivstoffsystemet. Syntetisk diesel er ikke aggressivt, ikke giftig og kan brukes uten modifiseringer på kjøretøyet. Dagens infrastruktur for lagring og distribusjon av drivstoff kan fint benyttes.

Volvo

Volvo er en av de motorprodusenter som har kommet lengst når det gjelder å utprøve såkalt alternativt drivstoff. – Ambisjonen fra vår side er å se nærmere på om Volvo kan godkjenne bruk av Diesel BioMax uten at det går ut over motorenes ytelse eller garantien, sier Christina Eriksson som er ansvarlig for alternative drivlinjer hos Volvo Lastvagnar.