Skal håndtere bagasjelogistikken på OSL

Kontrakten for å lage nytt bagasjeanlegg på Oslo Lufthavn Gardermoen er tildelt Beumer Group. Kontrakten har en totalverdi på 1,4 milliarder kroner.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er Avinor som har tildelt Beumer Group kontrakten, som også inkluderer en driftsavtale på 25 år.

Bakgrunnen for kontraktstildelingen er at det eldste bagasjeanlegget på Oslo lufthavn er foreldet og skal erstattes av et nytt og effektivt bagasjeanlegg. Det gamle anlegget ble stoppet permanent i desember 2020 og demonteringen er allerede godt i gang. Den nye leverandøren vil tre inn i avtalen i slutten av juni i år, og vil drifte anlegget fra og med sommertrafikken 2024.

- Vi er veldig glade for at vi nå har fått på plass denne omfattende avtalen med en leverandør som kan vise til svært god erfaring og kunnskap innenfor dette feltet, sier lufthavndirektør på Oslo lufthavn, Stine Ramstad Westby.

Opptil 7900 kolli i timen

Det nye bagasjeanlegget dimensjoneres for å håndtere 3000 kolli på avgang per time og skal forberedes for en fremtidig utvidelse til 4300 kolli. I tillegg skal anlegget kunne prosessere 2800 kolli per time på ankomst med en fremtidig utvidelse til 3600 kolli. Anlegget skal inneholde et sentralt bagasjelager og skal bygges slik at kapasiteter kan skaleres opp etter behov.

En helautomatisk sortering av avgangs-, transfer- og ankommende bagasje er en del av den nye teknologien. Det skal også være mulig å sende bagasje mellom de to anleggene som er på flyplassen.

Med 4500 ansatte i mer enn 70 land tilbyr Beumer Group blant annet løsninger for sortering og håndtering av innsjekket bagasje. Sammen med Oslo lufthavns nåværende leverandør, Vanderlande, dekker de store deler av det internasjonale markedet for bagasjehåndtering på lufthavner.

- Når Avinor nå går inn i fasen med å bygge et nytt og topp moderne bagasjeanlegg er det mange muligheter som byr seg, sier Westby.

Prosjektgruppen som jobber med fremtidens bagasjeanlegg har i tillegg til bagasjeprosjektet involvert seg i flere innovasjonsaktiviteter som gjør ytterligere effektivisering og automatisering mulig. Eksempelvis robotisering og autonome løsninger. Dette vil i sum kunne gi bedre og mer effektive prosesser, både for handlere og flyselskap, forteller Westby.

Sparer på covid-19

Prosjektet som jobber med å bytte ut bagasjeanlegget har fått mulighet til å fremskynde arbeidet på grunn av pandemien. Med dette kan Avinor spare store kostnader og redusere risikoen i prosjektgjennomføringen. Totalt er det snakk om en besparelse på rundt 700 millioner kroner.

- Når vi beslutter å bygge det nye anlegget vil vi kunne montere og teste dette, med liten risiko for operative konsekvenser i bygg- og testperioden. Samtidig vil det gi oss en gevinst i form av store kostnadsbesparelser, sier lufthavndirektør Stine Ramstad Westby. Jeg er glad for at vi kan snu oss rundt, og i denne saken, utnytte muligheten som pandemien har gitt oss til noe positivt.

- Anlegget skal drives side om side og godt integrert med det andre bagasjeanlegget på Oslo lufthavn. Med det sikrer vi at hele lufthavnen får en effektiv bagasjehåndtering og vi er trygge på at vi er godt rustet for fremtidens passasjervekst, avslutter Westby.

Powered by Labrador CMS