Bergens nye godshavn skal ligge her på Ågotnes.

Intet kan stoppe godshavn på Ågotnes

Det har vært en langdryg prosess over flere år for å komme frem til vedtaket om å flytte Bergen havn til Ågotnes. Etter vedtaket i Havnerådet 7. desember, har arbeidet for alvor startet.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Nå skal vi først kvalitetssikre de investeringstall, som har kommet frem i studiene som ble gjort i høst, slik at vi vet med større sikkerhet vet hvor mye kapital som skal til for å få realisert tilstrekkelig kai- og arealkapasitet på Ågotnes. Bergen Havn må også kjøpe seg inn i områder der ute, slik at det blir en offentlig drevet havn, og prosessen med å tegne avtaler er i full gang, forteller havnedirektør Johnny Breivik til Moderne Transport.

- Er det noe som kan stoppe vedtaket, eksempelvis politisk behandling, slik at flytting ikke blir gjennomført?

– Det er dette alle parter jobber med nå, og i prinsippet er det derfor ingenting som kan stoppe vedtaket, Det er imidlertid fortsatt mye krevende arbeid som gjenstår, blant annet for å få reist nødvendig kapital og gjort bærekraftige avtaler, påpeker havnedirektøren.

Alle hjerter gleder seg?

Havnedirektør Johnny Breivik i Bergen har ikke lagt skjul på at hun synes Ågotnes ikke er en ideell lokalisering av en ny godshavn, men nå jobber han målrettet mot en realisering.

– Hvordan ble nyheten om endelig lokalisering tatt imot av de ulike partene?

– Logistikkaktørene var involvert i konsekvensanalysen, hvor de var tydelig på at Ågotnes ikke er et optimalt valg i et logistikkmessig perspektiv. Lengre avstand fra kundebasen og krevende veiforbindelse var hovedargumentasjonen. Aktørene har imidlertid erkjent at dagens område er vanskelig å utvikle videre og at presset fra bysamfunnet er blitt for stort. Med de nye veiplanen som foreligger og som er igangsatt, så er Ågotnes den mest nærliggende løsning, til en overkommelig kostnad og som forholdsvis raskt lar seg etablere. Man forventer imidlertid at noe av dagens container- og trailervirksomhet vil finne andre transportveier i fremtiden, men at området på Ågotnes samtidig gir muligheter, som man aldri har hatt eller vil få inne i sentrum. Sammen med ny teknologi, som vi ikke helt i dag ser det fulle bildet av – eksempelvis autonome skip og biler og så videre, så ser mulighetsbildet gjerne bedre ut nå, enn mange forventet da prosessen startet, forteller Breivik.

Nødvendig

Han forteller videre at de store vareeierne og produsentene er tydelig på at Bergen trenger en god og stor havn. Om den ligger i sentrum eller på Ågotnes har egentlig ikke opptatt dem så mye.

– Bring er den største aktøren på området i Dokken. De har planer om å flytte ut til Kokstad allerede i 2022, og samkjøre sin virksomhet med Posten, opplyser Johnny Breivik – og fortsetter:

- De andre aktørene er leietakere på området, og vil få mulighet til å re-etablere sin virksomhet i mer moderne lokaler på Ågotnes.

– Har Bergen Havn startet på arbeidet med en grov layout av terminalen?

– Det er laget en konsekvensanalyse og en mulighetsstudie, som legges til grunn for detaljprosjektering, forteller havnedirektøren.

(Artikkelen fortsetter under kartet) 

God stemning

– Hvordan stiller CCB-bedriftene på Ågotnes seg til å få den offentlige havnen som nabo?
– Det er naturlig at aktørene på CCB sitt område vil dra god nytte av at den offentlige havnen flytter ut dit, og de er generelt positive.

Byrådet i Bergen tok en beslutning i 2016 om at havnen skulle flyttes ut av sentrum og ut til Ågotnes i Fjell kommune. Kommunen har sammen med CCB jobbet med dette alternativet for nylokalisering av den offentlige havnen, og er naturlig nok godt tilfreds med å ha lykkes i dette arbeidet, bekrefter havnedirektøren.

– Det er mange parallelle prosesser som pågår i havnen for øyeblikket, hvor flytting av godshavn er én av disse. Stemningen er etter vår mening god, og de aller fleste er tilfreds med at det nå er en tydelig retning, som man kan planlegge etter, påpeker han videre.

Krevende

Det er ikke veldig mye som må gjøres med infrastruktur på land, da Ågotnes Næringspark er en etablert havn i dag med areal, bygg og areal for næringsutvikling.

– Hvor er de kritiske områdene som spesielt trenger forbedring for å takle godstransport til og fra Ågotnes?

– Sotrasambandet, slår Johnny Breivik fast.

Ifølge Statens vegvesen er planen at et offentlig-privat-samarbeid, et OPS, for Sotrasambandet skal lyses ut våren 2019. Deretter vil det pågå gjennomgang av tilbudene, valg av entreprenører som vil bli med i en videre prosess, og til slutt signering av kontrakt – forhåpentligvis i 2020. Veiåpning kan finne sted i 2024-25. I vedtaket fra Havnerådet står det at godshavna skal flyttes, når Sotra-sambandet er ferdigstilt.

Markedsstyrt flytting?

– Frem til den tid, ser vi for oss at vi gradvis skal øke vår aktivitet på Ågotnes, men at dagens container- og RoRo-anløp først flyttes over, når dette sambandet er klart. Når det er sagt, så er dette også markedsstyrt. Om aktørene ønsker å flytte tidligere, så gjør vi det, påpeker Breivik.

Det er i tillegg planer for en ny vei det siste stykket fra Kolltveit mot Ågotnes, men dette er ikke kritisk for vår flytting, legger han til.

– Hva er flytteprosessen estimert til å koste?

– Det har vi ikke sett på enda. Nå skal vi først se på hva investeringskostnadene beløper seg tid, før vi skal inn å se på selve flyttekostnaden, forteller Johnny Breivik.

Skal i dialog

– Har noen vareeiere sagt at det ikke er aktuelt med flytting for deres vedkommende? 

– Vi har ingen vareeiere inne på Bergen Havn sitt område i dag, og vi har ikke fått noen signaler fra vareeiere i bergensområde, om at de vil benytte en annen havn. Når det gjelder logistikkaktørene, har vi ikke gått i dialog rundt dette enda, men vi vil starte denne prosessen ganske snart, opplyser Breivik videre.

– Hvor stor havn er det pr. dags dato antatt å bygge på Ågotnes?

Tilpasser – og bygger nytt

– På Ågotnes er det allerede etablert mye kaier og areal, så vårt arbeid blir å se hvordan dette kan tilpasses vår aktivitet, som er litt annerledes enn det som er på Ågotnes i dag. Det viktigste blir å bygge en ny kaifront i tilknytning til et allerede tilrettelagt containerareal, samt at vi nok må etablere en ny RoRo-kai. Havna skal kunne legges til rette for dagens godsvolum, samt fremtidig vekst og ny teknologi, svarer han. 

Moderne Transport får vite at i dag eies arealet som er aktuelt for ny offentlig havn av Ågotnes Næringspark AS, et selskap eid av CCB og Fjell kommune i fellesskap. I tillegg er det noen bygg på området som eies av Ågotnes Eiendom AS. Det er et boligområde nordvest for CCB, men forholdsvis langt unna, og alt område rundt er regulert til havn og næringsutvikling.

Powered by Labrador CMS