Postterminalen på Minde i Bergen skal selges.
Postterminalen på Minde i Bergen skal selges.

Posten selger terminalbygg

Posten Norge samler sin aktivitet i Bergen på det planlagte logistikksenteret på Kokstad. Det betyr at postterminalen på Minde og Bring-terminalen i Jekteviken selges.

Publisert

- Vi merker at det er mange aktører som har ventet på dette salget. Det er sjelden vi opplever så stor pågang ved våre eiendomssalg, men dette er helt spesielle eiendommer, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge i en pressemelding.

Sentral beliggenhet

Eiendommen i Kanalveien på Minde ligger rett ved Bybanen som etterhvert skal gå gjennom Kanalveien til Fyllingsdalen. Med meget attraktiv beliggenhet helt inntil Solheimsvannet gjør dette eiendommen spesielt interessant for aktører som satser på boligutvikling. Nylig vedtatt reguleringsplan for Mindemyren legger også godt til rette for en slik bruk.

Området rundt terminalen i Jekteviken er regulert til havneformål og terminaldrift, men er også interessant med tanke på fremtidig byutvikling. Både Bergen kommune og private aktører ser på mulighetene for både Dokken og Jekteviken.

Fakta

• Postterminalen på Minde, Kanalveien 52B: Eiendommen er på litt over 20.000 kvadratmeter, med en tilhørende tomt på 17,7 mål. Nylig omregulert til byutvikling og med mulighet for et høyt innslag av boliger.
• Godsterminalen i Jekteviken, Nøstegaten 28: Eiendommen er på tilsammen 10.500 kvadratmeter, 3300 kvadratmeter med kontor og 7200 kvadratmeter med terminal/lager.
• Posten og Brings nye landsdekkende logistikknettverk består av 18 logistikksentra for pakker, gods og temperaturregulerte varer
• Samlokaliseringen av terminaler i nye logistikksentra styrker Posten og Brings konkurransekraft i et stadig mer internasjonalt marked
• De totale investeringene i Norge for logistikknettverket utgjør over 4 milliarder kroner til bygg, tomter, eiendomsutvikling og infrastruktur

Behov for havneareal

- I et kortere perspektiv er eiendommen meget godt egnet for havnevirksomhet og Posten Norge har dialog med Bergen havn om dette. Vi vil fortsatt ha behov for areal i havnen og følger derfor nøye med på debatten om ny havn i Bergen, sier Eckhoff.

Posten Eiendom har engasjert DNB Næringsmegling til salgene. De jobber nå med Posten Norge om en prisvurdering og salgsstrategi. Eiendommene legges ut for salg rett over sommeren.

I tillegg vil Posten Eiendom gjennomføre et nedsalg av resterende tomteareal som ble kjøpt på Kokstad fra Forsvaret tidligere i år. Her er et områderegulert ca. 230.000 m2 næringsareal til industri/lager og plasskrevende handel, og detaljreguleringen av området har startet.

- Det er allerede flere aktører som har meldt sin interesse for tomter i dette området. Det er lite tilgjengelighet på større tomter i Bergen med slik regulering, sier Eckhoff.