Fra neste år vil det koste penger å kjøre tunge kjøretøy inn på Bergen Havns områder, som her ved Dokken.

Nå blir det «bompenger» i Bergen Havn

Bergen Havn innfører passeringsvederlag på Dokken og Skolten fra nyttår.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fra 2. januar innfører Bergen Havn passeringsvederlag for alle kjøretøy som skal inn på ISPS-områdene på Dokken og Skolten. Prisen for kjøretøy over 7,5 tonn er kr. 50,- prer passering. For varebiler og personbiler er prisen kr. 25,- per passering, men man belates for maksimalt fem passeringer. For både tunge kjøretøy, varebiler og personbiler gis det 20 prosent avslag på prisen om bilen er forhåndsgodkjent opp mot ISPS-regelverket.

Moderne Transport er kjent med at det eksempelvis er havner som har en avgift for biler som kjører inn.

Årsaken

Bergen Havn forteller selv i et brev til sine kunder, om årsaken til at brukere av havna nå må betale for å kunne kjøre inn.

«Bergen Havn har bemannede innganger til ISPS områdene på Dokken og Skolten. Gjennom disse passerer det daglig rundt 1.000 kjøretøy, hvor de aller fleste er forhåndsgodkjent opp mot ISPS-regelverket. For å få trafikken til å gli mer sømløst, og at den på sikt blir samkjørt opp mot terminaloperatørene sine systemer, har Bergen Havn fått utarbeidet en digitalisert løsning, såkalte «Smart Gates»

Samtidig ser alle som benytter området, at slitasjen og vedlikeholds utfordringene som følger med all trafikken, er ganske omfattende. Utbedring av setningsskader og generell oppgradering av kjøreveiene, er en kontinuerlig jobb som medfører store utgifter for havnen.

Passeringsvederlaget skal blant annet dekke inn kostnader for vedlikehold og drift på alle tilkjøringsområdene. Dette passeringsvederlaget kommer i tillegg til ISPS-vederlaget, som alle er kjent med fra før».

Å ta betalt for passering, er noe som har vært planlagt en stund. Det står eksmepelvis oppført i Bergen Havns prisliste for inneværende år. Men, i stedet for å starte opp i løpet av 2. kvartal som planen var, ble oppstarten utsatt til 2023.

Skal droppe bemanning

Bergen Havn sier i brevet at rutinen rundt innkjøring til havnen, vil være velkjent for de som til daglig kjører gjennom denne med sine forhåndsgodkjente kjøretøy. I startfasen vil også inngangene være bemannet som vanlig, men planen er at det i løpet av andre kvartal 2023 også blir etablert en digital modul for de kjøretøy og besøkende som ikke er forhåndsgodkjent. Med andre ord – de som normalt henvender seg i vakten pr. dags dato.

- Går alt som forventet, vil inngangene i løpet av 2023 bli ubemannet, påpeker havnedirektør Michal Forland.

I praksis vil dette medføre at den enkelte aktør inne på området som vedkommende skal besøke, overtar ansvaret for godkjenning av besøket. Dette blir å sammenligne med et kontorbesøk hvor resepsjonen er fjernet, og den enkelte må melde seg inn via en digital plattform, sier Bergen Havn i brevet.

Den som skal besøkes må enten godkjenne og gi tilgang, eller møte vedkommende utenfor inngangen.

- Det er viktig at den enkelte aktør allerede i dag setter seg inn i hvordan dette vil slå ut for den enkeltes operative virksomhet og ansatte, skriver havnedirektøren.

Havna forteller avslutningsvis at det vil komme mer informasjon rundt implementering av løsningen etter hvert.

Powered by Labrador CMS