Fra v. Stortingsrepresentant for Østfold Solveig Vitanza (Ap), samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), konserndirektør Arvid Moss i Hydro, næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen (Ap), utplassert ungdomsskoleelev Ingrid Fjeld Kristiansen.

Åpnet Europas største i Borg Havn

Nylig åpnet Hydrovolts nye fabrikk på Øra, med en rekke næringslivsledere og politikere tilstede. Anlegget har kapasitet til å resirkulere 12.000 tonn batteripakker årlig, tilsvarende rundt 25.000 elbilbatterier.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den nye fabrikken ligger inne på området til allerede veletablerte Batteriretur, og det er Borg Havn som eier både bygg og tomt.

Hydrovolt er en joint venture eid 50-50 av Hydro og den svenske batteriprodusenten Northvolt. Selskapet ble etablert i juni 2020. 

Betydelig kapasitet

Fabrikken i Borg Havn er Norges første resirkuleringsanlegg for større litiumbatterier fra elbiler, marine applikasjoner og lignende. Hydrovolt har kapasitet til å resirkulere batterier fra 25.000 elbiler hvert år – på en bærekraftig måte. Fabrikken dekker hele Norges behov. Hydrovolt tar imidlertid også allerede imot batterier fra Sverige og Europa.

Og ikke minst like viktig som selve gjenvinningen – anlegget er drevet på 100 prosent fornybar energi. Totalinvesteringen er på cirka 120 millioner kroner. Anlegget er støttet med 43,5 millioner fra Enova.

Prosessen

Hydrovolt opplyser at anlegget er designet på en måte som maksimerer gjenvinningsgraden av materialene i et elbilbatteri, inkludert et støvoppsamlingssystem som sikrer at verdifulle materialer som vanligvis går tapt gjennom mekaniske resirkuleringstrinn, blir fanget opp. Den helautomatiske prosessen gjør at opptil 95 prosent av materialene kan gjenvinnes fra batteriene, inkludert plast, kobber, aluminium og såkalt «svart masse» (black mass). Sistnevnte er et stoff som inneholder metaller av nikkel, mangan, kobolt og litium. Den svarte massen vil bli levert til Northvolt for videre resirkulering. Aluminiumet vil bli sendt til Hydro og bli omdannet til nye aluminiumprodukter.

Store mål

Hydrovolt planlegger å ekspandere i Europa, og selskapet har et langsiktig mål om å resirkulere rundt 70.000 tonn batteripakker innen 2025 og 300.000 tonn batteripakker innen 2030. Det tilsvarer omtrent 150.000 elbilbatterier i 2025 og 500. 000 i 2030.

- Hydrovolt representerer en milepæl i Norges elektrifisering av transportsektoren. Norge har vært verdensledende i å ta i bruk elektriske kjøretøy i noen år, men har manglet kapasitet til å resirkulere batteriene på en bærekraftig måte når de når slutten av sin levetid. I dag har Hydrovolt kapasitet til å håndtere hele volumet av brukte bilbatterier i Norge. Vi ser nå på å utvide virksomheten for å kunne ta imot det store volumet av batterier vi vet kommer fremover, sier Peter Qvarfordt, administrerende direktør i Hydrovolt.

Imponert minister

Næringsminister Jan Christian Vestre var tydelig imponert under åpningen av Hydrovolts anlegg i Fredrikstad, opplyser Borg Havn IKS. Han var tilstede sammen md blant annet tidligere Fredrikstad-ordfører – nå samferdselsminister – Jon-Ivar Nygård og Stortingsrepresenetant for Østfold Solveig Vitanza, alle fra Arbeiderpartiet.

- Det er utrolig gøy at fabrikken er etablert i Fredrikstad, med sine lange industritradisjoner. Hydrovolt viser vei inn i det grønne skifte. Dette er det vi ønsker oss mer av, storskala resirkulering, sa næringsministeren.

I følge Borg Havn utgjør batterier en nøkkelrolle i avkarboniseringen og i overgang til fornybar energi. Her legges grunnlaget for en bærekraftig og sirkulær forsyningskjede for batterier i Europa. Peter Qvarfordt, administrerende direktør i Hydrovolt, kunne fortelle at de har mål om å gjenvinne 95 prosent av innholdet i batteriene innen 2025.

Har et mål

Borg Havn IKS, som eies av kommunene Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler, har ambisjon om å være en av Norges mest fremtidsrettede og attraktive havner for kunder og samarbeidspartnere – og for etablering av bedrifter og nye ruter. Å bidra til å utvikle og opprettholde gjenvinningsindustrien som en bærebjelke for virksomhet på Øra, er viktig. Dessuten – å profilere Øra som gjenvinningssenter – og Norges sirkulære hovedstad – ligger også i havnas strategi.

- Krevende

Pål Erling Johnsen, teknisk sjef i Borg Havn, har vært havnas prosjektleder for oppføring av det nye fabrikkbygget. Byggearbeidene startet i februar 2021, og inkluderte også flytting og omplassering av en eksisterende dukhall, som sto på tomta. Johnsen takker Hydrovolt AS og AS Batteriretur for godt prosjektsamarbeid, men kan også fortelle om et prosjekt som til tider har vært krevende.

- Det har vært nødvendig å gjøre flere omfattende tilpasninger for å sikre at prosessanlegget har kunnet installeres etter ønskede spesifikasjoner. Arbeidene har blitt tilpasset slik at prosessutstyret er installert samtidig som bygget har vært i sluttfasen, sier han.

Leverandørene

Borg Havn gratulerer Hydrovolt med åpningen av Europas største og første fabrikk for resirkulerte elbilbatterier.

- Vi vil også rette en takk til alle våre leverandører som har hatt leveranser i prosjektet, uttrykker Borg Havns administrasjon og styre.

Disse har vært:

  • Totalentreprise bygg – Hallgruppen AS
  • Elektro tekniske installasjoner – Storm Elektro AS
  • Supplerende bygg installasjoner – Betong & Tre AS
  • Ventilasjon anlegg Prosess – Bravida AS
  • Beskrivelse av total entreprise – Multiconsult AS
  • Prosjekt ledelse – Struktor AS
  • Rådgivende ingeniør Brannteknikk – Roar Jørgensen AS
  • Rådgivende ingeniør Ventilasjon – Planteknikk AS
  • Utomhus – Jørgen Karstensen AS
  • Asfaltering – Kamperhaug AS
Powered by Labrador CMS