Felles tungbilregler i nord

Veimyndighetene i landene i Barentsregionen - Norge, Sverige, Russland og Finland - ønsker felles regler for å gjøre transport enklere over grensene i nord.

Publisert Sist oppdatert

I dag er det et problem at tillatt totalvekt for kjøretøy skifter når et vogntog krysser grensen. Dette berører blant annet den økende fisketransporten ut av Nord-Norge. På et møte mellom veidirektørene i Barentsregionen i Alta i juni, var det enighet om å samarbeide for å harmonisere regelverket, og om å prioritere enkelte korridorer, som er ekstra viktige for transporten over landegrensene.

- Vi må skaffe oss oversikt over hvordan situasjonen er i dag, og så diskutere hvordan vi kan harmonisere reglene bedre, sier regionveisjef Torbjørn Naimak.

Store variasjoner mellom landene

Mens maksimalvekten for vogntog er 50 tonn i Norge og 40 tonn i Russland, har Sverige en grense på 60 tonn, som vurderes økt til 74 tonn.

I tillegg til totalvekt for kjøretøy, har landene forskjellige regler for lengde, bredde, aksellast og dekksutrustning. En løsning er å ha forskjellige regler for ulike veistrekninger i Norge, og prioritere høyere standard på noen grensekorridorer som kan ta imot de tyngste kjøretøyene. Forutsetningen er at det er tilsvarende standard på den andre siden av grensen.

Samarbeid i ti år

På møtet ble det markert at det i år er ti år siden samarbeidet mellom veidirektørene i Barentsregionen startet. Et resultat av samarbeidet er at flere grensekorridorer er rustet opp, gjennom felles prioritering og satsing på begge sider av grensene. I tillegg har møtene mellom veidirektørene i nord vært et viktig forum for utveksling av erfaringer, blant annet når det gjelder trafikksikkerhet og vintervedlikehold.