I 2019 delte Enova ut støtte til kjøp av ikke mindre enn 3300 elektriske varebiler.

Enova delte ut 5,6 milliarder

Aldri har det blitt gitt så mye Enova-støtte til norske virksomheter og forbrukere som i 2019.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Alt i alt ble det gitt tildelinger på til sammen 5,6 milliarder kroner til nesten 22.300 energi- og klimaprosjekter, viser Enovas årsrapport.

Enova mener at fjorårsresultatene viser at omstillingen av norsk næringsliv nå er i gang for fullt. 

– 1484 prosjekter i norske virksomheter med samlede tilsagn på 5,2 milliarder kroner er ny rekord for oss, målt både i antall og kroner. Sistnevntes rekord er satt med drahjelp av en annen milepæl, nemlig støtten på 2,3 milliarder kroner til verdens største flytende havvindpark – det største enkelt-tilsagnet til Enova noensinne, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Se listen over alle tildelinger her.

Æren for rekordresultatene gir Enova-sjefen til bedriftene og befolkningen.

– Det er alltid de som gjennomfører disse prosjektene som tar den største risikoen og bærer de høyeste kostnadene. De mange små og store skrittene som nå tas i norske hjem og norske bedrifter er ikke bare et tegn på at Norge er klar for omstillingen – de er selve omstillingen.

Asko og varebiler

Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova er spent på hvordan 2020 vil utvikle seg med tanke på koronakrisen.

2019 var fylt med en rekke meget lovende teknologiprosjekter. I tillegg til Hywind Tampen kan nevnes solcelleinnovasjonen hos REC Solar, varmelagring hos Kvitebjørn Varme, Askos autonome fraktefartøy og åtte prosjekter som skal demonstrere morgendagens løsninger for et robust energisystem i stor skala.

– Det er store og virkelig innovative prosjekter som dette som ofte får mest omtale, men det er ikke nok at teknologiene utvikles. Like viktig er det at teknologiene deretter spres og tas i bruk i tilstrekkelig monn, presiserer Nakstad, og løfter frem Nullutslippsfondet som et eksempel på at 2019 også var et godt år for å øke volumet av nye klimavennlige teknologier i markedet:

– Vi fikk i 2019 i oppdrag å forvalte Nullutslippsfondet, en samling støttetilbud som skal kutte utslipp i næringstransporten gjennom en effektiv utrulling av nullutslippsløsninger. Her introduserte vi i august støtte til innkjøp av elektriske varebiler, noe som fikk meget rask respons i markedet. Ved årsskiftet hadde vi gitt tilsagn om støtte til rundt 3300 elvarebiler.

Usikker på korona

Enova deler deen store usikkerheten som er skapt av koronasituasjonen og er tett på rekken av prosjekter som kan bli påvirket.

– Slik vi ser det, utgjorde den samlede aktiviteten i 2019 et viktig steg mot lavutslippssamfunnet. Et steg i riktig retning er imidlertid av mindre verdi uten stegene som følger etter, og med den pågående koronasituasjonen er det en risiko for at pågående prosjekter mister gjennomføringskraft.

Enova er forberedt på at det kan bli både forsinkelser og kanselleringer, og lover å være en fleksibel samarbeidspartner i en utfordrende tid.

-Vi vet at dette er en meget krevende periode for mange av dem vi samarbeider med i næringslivet, og det er av avgjørende betydning at når aktiviteten kommer opp i full fart igjen, er det med fortsatt fokus på å omstille Norge til et lavutslippssamfunn, avslutter Nakstad i Enova.

Powered by Labrador CMS