- Bør gå videre med prosjektet

- Det er vår målsetning å teste ut og igangsette en godsdrone med lektere på Glomma, når teknologien og rammebetingelser er tilstrekkelig modne, forteller havnedirektør Tore Lundestad.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Om noen år kan containere med gods bli transportert på ubemannede, batteridrevne lektere mellom Borregaard i Sarpsborg og Øraterminalen i Fredrikstad – anført av en såkalt godsdrone.

Konsulentselskapet FlowChanges fagfolk har utarbeidet en mulighetsstudie for Borg Havn. Havnedirektøren er optimist etter å ha satt seg inn i konklusjonen til studien. Konsulentselskapet FlowChanges fagfolk har utarbeidet en mulighetsstudie for Borg Havn. Havnedirektøren er optimist etter å ha satt seg inn i konklusjonen til studien. 

Lundestad påpeker at mulighetsstudien kun er den spede start. Nå må detaljer granskes, et nytt regelverk for autonome skip skal vedtas, utviklingen av teknologien følges opp - mens man samtidig gløtter til andre prosjekter med autonomi i Norge. Det vil uansett ikke være snakk om en Yara Birkeland-løsning på Glomma. Denne blir for kostbar. Derimot er Norgesgruppens planer om en godsdrone med lektere i Oslofjorden mer interessant for en autonom tilbringertjeneste for containere på "Ælva" mellom Sarpsborg og Fredrikstad. 

Mulighetsstudien kalt "Elvetransport på Glomma med nullutslipp" viser at enhetskostnadene for transport av Borregaard-containere alene, er noe dyrere enn veitransport.  Får man flere industrikunder med, kan dronen transportere containere til og fra også andre vareeiere til en svært konkurransedyktig pris. 

En ny elveløsning kan sannsynligvis også motta noe støtte fra myndighetene de tre første årene, hevder påpekes det i mulighetsstudien, som evaluerer ulike alternativer for elvetransport, lasthåndtering og kaier.

«Ælva» kan vise seg å bli en miljøvennig løsning. Utfordringen kan være strømføringen i Melløs på tider av året, hvor det er mye vann i Glomma. Innen veitransport er utfordringen bomringene som om ikke lenge vil omkranse begge byer. 

Det forventes at nytt skipsdesign, nye energiformer og økt trengsel på vei vil gjøre sjøtransport og elvetransport mer attraktivt. Myndighetene vil legge forholdene til rette for godsoverføring til kjøl gjennom økt veiprising, gjennom økte avgifter på fossil diesel og gjennom incentiver for innenriks sjøtransport, påpeker FlowChange.

Borregaard ønsker å redusere utslipp av CO2 og det er derfor viktig å finne løsninger som er som gir redusert utslipp. Borg Havn er i ferd med å bygge et 18.000 kvadratmeter stort lager for lignin i tilknytning til Øraterminalen, et lager med 43.000 palleplasser. 

Dagens transport av lignin og cellulose går på vogntog fra Borregaard til Øraterminalen, stedvis gjennom tett bebodde strøk.  

Powered by Labrador CMS