Smart Open Shelf–scales er et hyllesystem med innebygde vekter for forbruksartikler.
Smart Open Shelf–scales er et hyllesystem med innebygde vekter for forbruksartikler.

Tools øker effektiviteten med pakkeskap

Ved hjelp av lagerautomater med innebygget vekt og automatisert varepåfylling hjelper Tools norske industri- og entreprenørbedrifter med internlogistikken.

Publisert

Tools har levert Smart Service-løsninger for bedrifter på både 50 og 3500 ansatte, og har nå over 150 ulike løsninger i porteføljen.

- Det typiske er at lageret ligger for seg selv mens man selv jobber et annet sted. Det fører til at den ansatte stadig vekk er ute og går for å hente artikler. Det kan være et par nye hansker, en tommestokk eller lignende. Så blir gjerne arbeidskompisen med, fordi det kanskje trengs en ny pakke med skruer. Da har du to-tre stykker som er ute og går på byggeplassen eller på fabrikken. Det betyr tapt produktivitetstid og tapt effektivitet for prosjektet, sier Albert E. Olsen, prosjektleder for leveringsløsninger i Tools og selskapets Smart Service-løsning.

Det er som oftest ikke den enkelte medarbeiders uproduktive tid som er mest interessant og setter grå hår i hodet på bedriftsledelsen, det er når man summerer opp tiden for en stor gruppe medarbeidere man ser at det er på sin plass å iverksette tiltak for å effektivisere tidsbruken. Da kan selv små og tilsynelatende uskyldige tidstyver få alarmklokkene til å kime.

Full kontroll med hver eneste skrue

– Jeg er veldig opptatt av å sette meg inn i behovet til kunden, og å forstå arbeidsprosessene, sier Olsen.

Hver eneste Smart Service-løsning som leveres er nemlig skreddersydd for å støtte de aktuelle arbeidsprosessene. I denne analysen kategoriseres alle varer, som grovt sett er enten forbruksvarer eller returvarer. Returvarer kan være dyre maskiner, som en borhammer eller en sveisemaskin, som skal leveres ut og settes tilbake igjen.

Kunden selv tar stilling til om det skal være liten eller ingen kontroll over uttak av varer, eller om det skal være full kontroll. Om de vil ha full kontroll, må hver bruker autentisere seg med en RFID-brikke når varer tas ut. Da dokumenteres alt hver enkelt forbruker eller låner. Dette er med på å minimere svinn, og man vet hele tiden hvem som har lånt en bestemt maskin.

Albert E. Olsen, prosjektleder for leveringsløsninger i Tools og selskapets Smart Service-løsning.
Albert E. Olsen, prosjektleder for leveringsløsninger i Tools og selskapets Smart Service-løsning.

– Vi har løsninger der et uttak av en neve skruer registreres på vekt. Da har man både kontroll med forbruket og får ned svinnet, samtidig som systemene sørger for at det aldri blir tomt, forklarer han.

Dette gjør også at selgeren i Tools kan konsentrere seg om å sørge for at kunden har riktig produkt til riktig jobb — en analyse som skjer en gang i måneden i samarbeid med kunden. Leveranse og påfylling går av seg selv.

– Alt er integrert i systemet til Tools, med CRM (kunderelasjonshåndtering-software) og alt. Hvis du plukker en hanske, så er uttaket registrert i ERP-systemet til Tools med en gang. Hansken ligger som et lagersted i Tools sitt lagersystem, forklarer han.

Powered by Labrador CMS