Slik skal Kongsberg Discoverys nye anlegg i Horten se ut når det er ferdig. Helt til venstre er monteringshallen XL, mens lageret der LIS skal levere kraner er helt til høyre i bildet i to høyder.

Kongsberg samlokaliserer og automatiserer

Kongsberg Discovery i Horten samler det som før har vært fire lagre i ett automatisert lager.

Publisert Sist oppdatert

Kongsberg Discovery er ett av fire forretningsområder i Kongsberg Gruppen, med fokus på maritim sektor. Selskapet er i ferd med å bygge et nytt lager- og produksjonslokale i Horten. Hele prosjektet er på rundt 44.000 m², og inneholder både lager-, fabrikk, testområder og kontorer. 

Det første som står klart nå i vinter er monteringshallen XL, der undervannsdronene Hugin skal sammenstilles. Hugin brukes til autonome undervannsoppdrag, både i sivil og militær sammenheng, blant annet av det norske forsvaret.

21 meter høyt kranlager

Fra venstre: Eirik Toft, CSO LIS; Urban Jansson, Salgssjef Automasjon LIS; Adis Cemalovic, Logistics Manager Kongsberg Discovery; Guro Oterhals, prosjektleder Kongsberg Discovery og Finn Arne Kristiansen, Department Manager Warehouse Kongsberg Maritime.

Til å forsyne produksjonslinjen bygger Kongsberg et lager, og i samarbeid med Lager og Industrisystemer (LIS), som har bidratt med analyser og løsningsforslag. Nå er det klart at LIS skal levere et kranlager til anlegget. 

– Vi skal samle vår virksomhet i Horten på Horten Industripark (HIP), og er med dette godt i gang med et større utbyggingsprosjekt som består av produksjons- og kontorbygg, samt et varelager på rundt 5000 m² , med 12 og 22 meters takhøyde, forteller Guro Oterhals, prosjektleder for varelageret i byggeprosjektet.

– LIS har i løpet av planleggingsfasen bistått med rådgivningstjenester for å utarbeide analyser og løsningsforslag for optimal flyt i det nye varelageret. I desember bestilte Kongsberg Discovery et 21 meter høyt kranlager via LIS, forteller Oterhals.

Kranlageret kommer til å måle 21 meter fra topp til bunn, og er optimalt for høydelagring av pall. Det vil romme omkring 5000 paller, med et totalt fotavtrykk (inkludert baneanlegg) på cirka 75x15 meter. Kranlageret skal leveres i samarbeid med Gebhardt.

– Bestillingen av kranlageret var første skritt for å etablere Vision Warehouse, et planlagt automatisert lager som sikrer fleksibilitet og gir rom for videre vekst for selskapet. Videre vil Kongsberg Discovery jobbe med å implementere moderne løsninger for (intern) logistikk og produksjon, sier Oterhals.

– Just-in-time

CSO i LIS, Eirik Toft har sammen med salgssjef for automasjon i LIS, Urban Jansson, jobbet tett på Kongsberg Discovery som del av prosjektgruppen for bygget. 

– Nå som lagring og produksjon samles under ett tak, så effektiviserer det vareflyten kraftig. Produksjonen skal forsynes direkte fra lageret, i tråd med Just-in-Time-tankegangen, sier Toft.

– Kongsberg er veldig grundige, så det har vært en lang og møysommelig prosess med å sørge for at alt blir optimalt. De har lent seg tungt på oss for innspill på HMS og det byggmessige: plassering av vegger og søyler, kryssende gang- og trucktrafikk og så videre, sier Urban Jansson. 

Han beskriver dialogen underveis som positiv og lyttende, og skryter også av samarbeidet med entreprenøren Betonmast og lagersjefene på de gamle hovedlagrene, Adis Cemalovic og Finn Arne Kristiansen.

Samarbeidet før

Dette er ikke første gang LIS samarbeider med Kongsberg Gruppen. Tidligere har selskapet bistått med et lignende prosjekt for Aerospace-divisjonen deres, der de leverte lagerautomater, WMS, grenreoler, arbeidsplassutrustning, mobile reoler og pallereoler.

– Vi i prosjektteamet opplever LIS som en profesjonell og kompetent leverandør av lager- og logistikkløsninger. Vi har fått god rådgivning underveis i utarbeidelsen av konseptet for Vision Warehouse. I forbindelse med anskaffelsen av kranlageret hadde vi gode forhandlinger, og vi er spente på hva vi kan få til sammen videre, sier Oterhals.

Powered by Labrador CMS