LEDERGRUPPEN: Arne Hagen (foran), avtroppende leder, sammen med den nye ledergruppen. Fra høyre: daglig leder Christian Hagen, servicesjef Christian Wood, salgssjef Bent Mæhre, teknisk sjef Andreas Skuterud, organisasjonssjef Lars Pilgaard.
Ikke tilstede på bildet: produksjonssjef Tore Myhra og Axel Hagen, leder av PallPack AB i Sverige.
LEDERGRUPPEN: Arne Hagen (foran), avtroppende leder, sammen med den nye ledergruppen. Fra høyre: daglig leder Christian Hagen, servicesjef Christian Wood, salgssjef Bent Mæhre, teknisk sjef Andreas Skuterud, organisasjonssjef Lars Pilgaard. Ikke tilstede på bildet: produksjonssjef Tore Myhra og Axel Hagen, leder av PallPack AB i Sverige.

Leder- og generasjonsskifte hos ITO PallPack

Christian Hagen blir tredje generasjon som leder det tradisjonsrike, norske automasjonsselskapet.

Arne Hagen har ledet ITO PallPack siden 1984, da han tok over fra sin far og grunnlegger Harald Hagen. Harald etablerte selskapet som Intern Transport i 1959.

Fakta om ITO PakkPack

ITO PallPack AS ble grunnlagt som Intern Transport AS av Harald Hagen i 1959. De første årene som leverandør av løftebord og taljer, og etter hvert som produsent og leverandør av ulike typer transportører for industrien. Blant annet var selskapet en stor leverandør av transportører til Tandberg radiofabrikk. Gjennom oppkjøp av robotintegratøren Multicraft og maskinprodusenten Pall-Pack fikk selskapet tilført ny kompetanse og produkter, og i 2016 ble svenske Gorvak AB overtatt og videreført som PallPack AB. I 2022 flyttet hovedkontoret til nye lokaler på Ryen, mens det har vært kontinuerlig vekst og utvikling ved ITO PallPacks unike produksjonssenter på Tyristrand, der de blant annet bygger “signaturmaskinen” PallPack 8000. Selskapet har hatt norske eiere gjennom Hagen-familien helt siden starten. I tillegg til egenutviklede PallPack-maskiner og transportører, representerer ITO PallPack ledende produsenter som KUKA Robotics, Savoye, Eurofork, Jomet, Mosca med flere.

Nå overtar Arnes sønn og Haralds sønnesønn Christian ledelsen av selskapet, som fortsatt er familieeid. Samtidig etableres en ledergruppe med solid erfaring og klare ansvarsområder.

Vekst og oppkjøp

Arne Hagen trekker frem selskapets evne til omstilling og strategiske oppkjøp av Pallpack, Multicraft og svenske Gorvak som viktige milepæler i historien.

– Veksten ville neppe vært mulig uten disse oppkjøpene, eksempelvis har salget av Pallpack viklemaskiner gitt oss tilgang til nye markeder. På mange måter har vi vokst i takt med kundene våre, som i stadig større grad har gitt oss tillit som systemintegrator. Store installasjoner hos Posten, Joh Kaffe, Komplett Group og Orkla Stranda har vist både oss selv og markedet at vi har kompetanse og teknologi til å håndtere komplekse installasjoner der ulik teknologi fra ulike produsenter skal spille godt sammen, sier Arne Hagen.

Harald Hagen etablerte selskapet under navnet Intern Transport i 1959.
Harald Hagen etablerte selskapet under navnet Intern Transport i 1959.

Fra å være en nisjeleverandør av transportører i de første årene, har ITO PallPack utviklet seg til å bli en ledende systemintegrator i Norge og Sverige innenfor lager/logistikk, netthandel, industri og produksjon. I 2022 hadde selskapet rundt 70 medarbeidere og omsatte for nærmere 200 millioner kroner med et solid resultat. I tillegg til å utvikle og bygge egen teknologi ved produksjonsanlegget på Tyristrand, leverer ITO PallPack løsninger fra ledende produsenter som KUKA Robotics, Savoye, Mosca og Eurofork.

Strekkfilm-maskinen PallPack 8000 er Ito PallPacks «signaturmaskin» og finnes på en mengde norske lagre. Her hos Ringnes.
Strekkfilm-maskinen PallPack 8000 er Ito PallPacks «signaturmaskin» og finnes på en mengde norske lagre. Her hos Ringnes.

Christian Hagen har mange års erfaring med prosjektsalg i selskapet, og Arne er sikker på at selskapet fortsatt er i trygge hender.

– Når jeg har to sønner som begge er involvert i driften, er det naturlig at de overtar både i Norge og Sverige. Samtidig ser jeg at vi har en sterkere markedsposisjon og større bredde i kompetansen enn noen gang, så jeg er veldig komfortabel med å overlate roret til yngre krefter nå. Jeg har vært her i 46 år, så det er vel også på tide, sier avtroppende lederen.

Etablerer ledergruppe

FAR OG SØNN: Arne Hagen (til venstre) og påtroppende daglig leder Christian Hagen under et intervju med Moderne Transport i 2019.
FAR OG SØNN: Arne Hagen (til venstre) og påtroppende daglig leder Christian Hagen under et intervju med Moderne Transport i 2019.

Med seg får Christian en ledergruppe som består av servicesjef Christian Wood, salgssjef Bent Mæhre, teknisk sjef Andreas Skuterud, organisasjonssjef Lars Pilgaard, produksjonssjef Tore Myhra og Axel Hagen, leder av PallPack AB i Sverige. Målet er å sørge for en fortsatt tillit i markedet.

– Fornøyde kunder betyr alt, det er det vi lever av, og det gjør også at det er mulig å få representere de beste agenturene og rekruttere de dyktigste medarbeiderne. Vi har en bedriftskultur der medarbeiderne er opptatt av at kundens krav og forventninger skal oppfylles, og det er en kultur jeg er opptatt av å videreføre. Det samme gjelder det unike produksjonssenteret vårt på Tyristrand, der vi blant annet bygger elektroskap, baner og maskiner, og gjennomfører testing og preinstallasjoner. Nå har vi en solid ledergruppe med erfaring fra service så vel som produksjon, salg, prosjektledelse og design. Målsettingen er videre vekst både i Norge og i Sverige, og lagerautomasjon er ett av flere markedsområder hvor vi vil satse sterkere med nye agenturer og løsninger. I fremtiden vil konkurrentene i enda sterkere grad merke at ITO PallPack er en skandinavisk aktør på offensiven, sier daglig leder Christian Hagen.

Powered by Labrador CMS