Sjåføren kan oppholde seg i nærheten av komprimatoren, og trenger ikke gå inn og ut av førerhuset ved hvert stopp, noe som minsker risikoen for arbeidsskader.
Sjåføren kan oppholde seg i nærheten av komprimatoren, og trenger ikke gå inn og ut av førerhuset ved hvert stopp, noe som minsker risikoen for arbeidsskader.

Tester selvkjørende søppelbil

Det svenske renovasjonsselskapet Renova og Volvo samarbeider om å prøve ut søppelbiler som rygger uten fører.

Publisert

- Det å kjøre et tungt kommersielt kjøretøy i et urbant boligområde med trange gater og sårbare trafikanter, stiller naturlig nok skyhøye krav til sikkerheten, selv når kjøretøyets hastighet ikke engang overstiger vanlig gangfart. Renovasjonsbilen vi tester for øyeblikket, overvåker omgivelsene kontinuerlig og stopper umiddelbart når et hinder plutselig dukker opp i veibanen. Samtidig gir det automatiske systemet bedre forutsetninger for at sjåføren kan holde øye med alt som foregår i nærheten av lastebilen, sier Carl Johan Almqvist, Traffic & Product Safety Director i Volvo Trucks.

Volvo-bilen som Renova nå tester har i prinsippet de samme automatiserte systemene som lastebilen som har vært i drift i Kristineberg-gruven i Nord- Sverige siden i høst.

Med et tastetrykk rygger renovasjonsbilen selv til den neste søppelkassen i gaten.
Med et tastetrykk rygger renovasjonsbilen selv til den neste søppelkassen i gaten.

Første gang den automatiserte renovasjonsbilen tas i bruk i et nytt område, kjøres den manuelt mens systemet om bord konstant skanner og kartlegger ruten ved hjelp av sensorer og GPS-teknologi. Neste gang lastebilen kjører inn i det samme området, vet den nøyaktig hvilken rute den skal følge og hvilke søppelkasser den skal stoppe ved, opplyser Volvo i en pressemelding.

Rygger

Volvos selvstyrte lastebil skanner omgivelsene og stopper automatisk når et hinder plutselig dukker opp i veibanen.
Volvos selvstyrte lastebil skanner omgivelsene og stopper automatisk når et hinder plutselig dukker opp i veibanen.

Når bilen kommer fram til området som er klargjort for autonom kjøring, klatrer sjåføren ut og går bak bilen for å tømme den første søppelkassen. Når det er gjort, rygger lastebilen automatisk til neste stoppested. Sjåføren går samme vei som lastebilen og har dermed alltid fullstendig oversikt over hva som foregår i kjøreretningen.

- Når lastebilen rygger, kan sjåføren hele tiden befinne seg i nærheten av komprimatoren i stedet for å måtte gå mellom baksiden og førerhuset hver gang lastebilen beveger seg. Og ettersom sjåføren ikke må gå inn og ut av førerhuset ved hvert stopp, minsker risikoen for arbeidsskader som belastninger på knær og andre ledd, sier Hans Zachrisson, Strategic Development Manager i Renova.

Sensorer skanner kontinuerlig lastebilens omgivelser, noe som gjør det like trygt å rygge som å kjøre fremover.
Sensorer skanner kontinuerlig lastebilens omgivelser, noe som gjør det like trygt å rygge som å kjøre fremover.

Å rygge er til vanlig en ganske risikabel manøver ettersom sjåføren kan få problemer med å se hvem eller hva som rører seg bak kjøretøyet, selv om det er utstyrt med et kamera. I enkelte områder er det av sikkerhetsårsaker ikke tillatt å rygge med et tyngre kommersielt kjøretøy. I andre områder kreves det at en medsjåfør må stå bak lastebilen for å sørge for at veien er klar før kjøretøyet har lov til å rygge.

Trygt i alle retninger

Løsningen som prøves ut, er utviklet for å eliminere disse problemene. Ettersom sensorer skanner området rundt renovasjonsbilen, er det like trygt å kjøre i alle retninger. Om veien skulle være sperret av en parkert bil, kan renovasjonsbilen automatisk kjøre rundt hindringen dersom det er tilstrekkelig plass på siden. 

Siden de automatiserte systemene optimaliserer girskift, styring og hastighet, kan drivstofforbruket og utslippene også reduseres, heter det i meldingen fra Volvo.

Sjåføren går i kjøreretningen, foran den ryggende lastebilen, slik at han til enhver tid har oversikt over omgivelsene.
Sjåføren går i kjøreretningen, foran den ryggende lastebilen, slik at han til enhver tid har oversikt over omgivelsene.

Selv om det tekniske grunnlaget allerede finnes, gjenstår det mye forskning, testing og utvikling før selvstyrte renovasjonsbiler blir virkelighet. Samarbeidsprosjektet fortsetter til utgangen av 2017 og etterfølges av svært nøye evaluering av funksjonaliteten og sikkerheten, og ikke minst hva sjåfører, andre trafikanter og lokalbefolkningen synes om slike kjøretøy.

Powered by Labrador CMS