Kraftanstrengelse i klimakampen

Speditørene og de store transport- og logistikkselskapene går sammen i kampen mot forurensning.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Målet er å redusere utslippene vesentlig fra lastebiler.

Konsernsjefene i Tine, Asko og Posten/Bring har sammen med NHO Logistikk og Transport sendt felles brev til regjeringen ved klimaministeren, finansministeren og samferdselsministeren. Brevet inneholder en rekke forslag til tiltak i tungtransportsektoren.

Dominerer forurensingen

Det vises til at tungtransporten står for 40% av veitransportens CO2-utslipp og er årsak til en dominerende del av den lokale forurensingen i byene.

Likevel har ikke staten og andre myndigheter bidratt til virkemidler som hindrer utslipp fra tungtransporten i Norge.

Gulrot og pisk

Initiativtakerne tar til orde for å bruke både gulrot og pisk. Gulrot kan være tiltak som forutsigbare avgiftslettelser på biodrivstoff, fondstilskudd til bygging av fyllestasjoner og innkjøp av gassbiler, mens tiltak i form av pålegg kan være opprettelsen av lavutslippsoner i byene.

Rekkefølgen bør være positive tiltak først før pålegg i form av restriksjoner, heter det blant annet i brevet.

Spydspiss

Asko fremheves som en miljøvennlig spydspiss i klimakampen.

Foruten norskprodusert bioetanol på 40 distribusjonslastebiler, har selskapet biodiesel (B30) på alle distribusjonsbiler ut fra lagrene i Oslo, Vestby, Trondheim, Hedmark, Drammen, Lillesand og Larvik, til sammen ca. 200 lastebiler. Asko har også en moderne bilflåte og allerede 40 lastebiler med Euro 6.3 biogassdrevne lastebiler. Alle kjøleaggregater på bilene benytter klimanøytralt drivstoff. I tillegg gjennomfører selskapet sjåføropplæring med fokus på økokjøring og reduksjon av tomgangskjøring.

Klimatiltak i Posten/Bring

Posten/Bring har Norges største elektriske kjøretøypark med ca. 882 elektriske kjøretøy, 142 biogass kjøretøy og 52 lastebiler på biodiesel (B30).

I Sverige benyttes konsekvent biodiesel produsert fra skog, og nå introduserer Posten/Bring bioetanol på biler i Norge. Videre fornyes bilparken jevnlig for å oppnå klimaeffekter. 94% av bilparken er Euro 5-motorer.

Klimatiltak i Tine

Tine skifter ut 250 lastebiler med miljøvennlig materiell, samt stiller krav til transportleverandører om bruk av klimavennlige biler og økokjøring. Selskapet har introdusert lastebiler drevet på bioetanol og biogass i kjøretøyparken. Redusert tomgangskjøring, mer effektiv ruteplanlegging og økokjøring for alle sjåfører er noe av Tines offensive satsing på miljøtiltak.

Powered by Labrador CMS