Nærmere nordisk havnesamarbeid

Skal stå sammen når beslutninger tas i EU.

Publisert Sist oppdatert

Direktør i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litsheim, møtte Danske Havne, Sveriges Hamnar og den finske Havneforeningen for å få et bedre samarbeid mellom nordiske havner.

- Vi ser klart et behov for at de nordiske landene står sammen og arbeider med konkrete saker som berører Norden, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening.

- Svoveldirektivet og konsekvensene av dette er bare et eksempel på viktigheten av å stå sammen når beslutninger vedrørende havnenes og sjøtransportens rammevilkår er på agendaen i Brüssel, sier Litsheim.

- Videre ser vi at EUs arbeid med TEN-T (Trans-European Transport Network, red.anm.) vil kunne få stor betydning fremover også for norske havner. Norge er ikke med i EU, men beslutninger fattet der får betydning for norsk samferdselspolitikk. Et tett og nært samarbeid styrker ikke bare Norges muligheter, men gjør at vi samlet sett blir lagt merke til i Brüssel enten det er innad i ESPO (European Sea Port Organization, red. anm.) eller overfor EU institusjonene, legger Litshaug til.

- Skal vi lykkes er vi også avhengig av at de nordiske havner ser nytten og betydningen av samarbeid og erfaringsutveksling. I forbindelse med ESPO konferansen i Gøteborg 15-16 mai 2014 tar vi sikte på å samle de 13 nordiske Core Network havnene i Norden til et miniseminar om TEN-T, avslutter Litshaug.