Direktør Arnt-Einar Litsheim, Norske Havner. Arkivfoto.
Direktør Arnt-Einar Litsheim, Norske Havner. Arkivfoto.

Dette mener Norske Havner

Havnelovutvalget presenterte 1. mars forslag til ny havne- og farvannslov. Forslaget inneholder flere større endringer fra dagens lov, og Norske Havner påpeker de tre viktigste endringsforslagene.

Publisert

Havnelovutvalget foreslår at Kystverket skal overta ansvaret for farvannsforvaltningen.

- Dette er neppe en samfunnsøkonomisk lønnsom ansvarsfordeling, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner. Han fortsetter:

- I praksis er det havnene med sin lokale tilstedeværelse, som har bidratt og bidrar til å sikre fremkommelighet og sikkerhet i kommunens sjøområde. Norske Havner er tvilende til om Kystverket er klar til å overta oppgaven med å være til stede "på hvert nes" langs vår lange kyststripe. Videre er vi bekymret for hvilke konsekvenser det kan få for sjøsikkerhet og beredskap.

Les saken: Forslag til ny havne- og farvannslov

Havnekapital

Utvalget foreslår nye havnekapitalregler, som åpner opp for at eierkommunene kan ta utbytte. Det forutsettes samtidig at det settes av tilstrekkelig midler i havnen til nødvendige investeringer for å nå formålet om å legge til rette for sjøtransport.

- På papiret virker dette fornuftig, sier Litsheim. - Spørsmålet er hvordan dette vil fungere i praksis. Her blir det viktig å få frem konsekvensene av en eventuell endring, slik at man sikrer at havnene har det de trenger til nødvendige investeringer, og til å sikre tilgang til areal til nødvendig havneutvikling.

Myndighetsutøvelse vs. forretningsutøvelse

Havnelov utvalget foreslår å fjerne anløpsavgiften, og å innføre et organisatorisk skille mellom havnenes rolle som offentlig myndighetsutøver og markedsaktør.

- Når utvalget videre foreslår at staten overtar farvannsforvaltningen og at anløpsavgiften avvikles, vil havnens ansvar for offentlig myndighetsutøvelse bli kraftig innskrenket. Dette er en tilpasning til EU-retten, men konsekvensene må utredes og synliggjøres når foreningen forbereder høringsinnspill, avslutter Litsheim.

Powered by Labrador CMS