Fremtidens transport er rask, effektiv,utslippsfri og sannsynligvis også førerløs, heter det i rapporten
Fremtidens transport er rask, effektiv,utslippsfri og sannsynligvis også førerløs, heter det i rapporten "Smarte havner - hvordan ser en smart og integrert havnedrift ut i fremtiden?"

Viktig budskap i enkelt format

Hvordan må havnene tilpasse seg fremtidens krav og forventninger? Ny rapport retter søkelys på dette spørsmålet, opplyser organisasjonen Norske Havner.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norske Havner sitt assosierte medlem SWECO tok i 2018 initiativet til en workshop om smarte havner, opplyser havnenes organisasjon. En rekke havner deltok på workshopen. Resultatet av workshopen er oppsummert i rapporten «Smarte havner – Hvordan ser en smart og integrert havnedrift ut i fremtiden?»

Innholdet

Denne rapporten er ikke en murstein av et dokument med liten skrift, hvite sider og en tørr, byråkratisk språkdrakt. Rapporten som presenteres, er derimot på kun 20 lettleste sider og inneholder et knippe fotografier som bringer rapporten opp enda et hakk. Tekstene er korte, forklarende. Og ikke minst – budskapet i rapporten er viktig. Undertemaene er mange - blant annet helelektriske havner og landstrøm, automasjon, bruk av tomme containere, digitale havner og cyberangrep og sårbarhet - for å nevne noen.  Rapporten tar også opp havner som strategisk byutvikler.

Ny teknologi

Rapporten forklarer også hva «en smart havn» er - en havn som bruker digital teknologi og innovative metoder for å optimalisere sine aktiviteter og gjøre driften av havnen mer produktiv.

Krav til endring og ny teknologi tvinger fram behovet for smarte havner. Havner vil fremover ta i bruk ny teknologi og andre energikilder. Videre vil havnene investere i digitalisering og automatisering, påpeker rapporten.

Hvilke vil overleve?

«For mange oppleves 'smart' som et 'hårete' begrep, som det kan være vanskelig å få tak på. Sannheten er at dette ofte ikke er noe havnene må gjøre i tillegg til alt som vanligvis gjøres. Det handler om å gjøre tjenester og aktiviteter smartere. I noen tilfeller betyr det for eksempel å bruke en del ny teknologi som sensorer, stordatanalyse og predikasjon. Enklest er det nok å forstå begrepet ved å se på hvilke løsninger som passer innenfor definisjonen. Olaf Merk som leder arbeidet på havner og frakt i International Transport Forum i OECD, går så langt som å si at smarte havner er de eneste havnene som vil komme til å overleve i fremtiden, heter det i rapporten.

Utvekslet tanker og ideer

- Det var svært nyttig å samles for å diskutere hvordan havnene skal møte fremtiden. Ny teknologi og logistikktenkning setter nye krav til havnene. Samlingen om smarte havner bidro til erfaringsutveksling og nye tanker om havnen som strategisk samfunnsutvikler, sier fagdirektør Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner. 

Styrke konkurransekraften

- For norsk havnedrift er de juridiske, økonomiske, miljømessige og teknologiske rammebetingelsene stadig i endring. Det stilles kontinuerlig nye krav til havnenes funksjon i byer, til havneinfrastruktur, oppfyllelse av klimaforpliktelser og krav til nye måter å integrere havnene i byen på. For å møte disse kravene og opprettholde sin posisjon, tror Sweco at fremtidens havner må bli Smarte Havner. Sweco ønsker å være en bidragsyter for at norske havner kan styrke sin konkurransekraft i årene som kommer, uttaler Grete Aspelund, administrerende direktør Sweco Norge i forordet til rapporten.

Mange viktige oppgaver

Arnt-Einar Litsheim påpeker:

- For å opprettholde sin konkurransekraft og posisjon må havnene bli mer effektive og miljøvennlige ved å ta i bruk ny teknologi og nye energikilder. Havnene skal fortsatt være viktige logistikkaktører og tilretteleggere for næringslivet uavhengig av størrelsen på den enkelte havn. Havnene skal fungere for både kommersielle aktører og fritids- og rekreasjonsinteresser. Fremtidens havn skal sikre miljøvennlig sjøtransport til byen, samtidig som sentrumsnære havneområder skal åpnes opp og utvikles til publikumsvennlige områder for byens befolkning,

HER FINNER DU RAPPORTEN

Powered by Labrador CMS