Stortingsrepresentant Arne Navra, SV. Foto: Flickr.

SV: Ønsker landstrøm inn i lovverket

- Forvaltning av havnekapitalen har vært det store punktet i denne saken. Jeg registrerer at regjeringspartiene i salen og opposisjonen har nærmet seg hverandre i løpet av denne komitéprosessen, de to forslagene om dette er ganske like hverandre nå.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Da kan vi jo være trygge på en ganske omforent holdning til disponeringen av havnekapitalen, sa stortingsrepresentant Arne Nævra (SV). Han strtet med å ta opp anløp av skip som forurenser.

- Vi registrerer at regjeringen la fram forslag som innebærer at man kan sette krav dersom det er forurensninger med i en sånn øyeblikkssituasjon lokalt, og det er veldig bra. Det kan sammenlignes litt med rushtidsproblematikken i byer, der det ofte er inversjonslag, og det er helsefarlig med en flytende by som kommer inn til en by på den måten. Men så var det en del mangler. De tok ikke inn over seg i dette forslaget at kommunen bør kunne sette betingelser til anløp, også utenfor de prekære situasjonene, for i sum er det klart at det blir en masse utslipp fra disse skipene som kommer inn til norske havner.

- Landstrøm i lovverket

- Vi har fått henvendelser fra flere hold, noen av oss. Vi har fått uttalelse både fra Bergen og fra Oslo angående muligheter for å kreve at båtene blant annet skal ha utstyr for tilknytning til landstrøm. Det er et ganske vesentlig punkt, slik at man har et virkemiddel for de mer framoverlente kommunene – Bergen er en av dem, Oslo er en annen. Kristiansand har også bedt om en sånn mulighet. Da er det synd at vi ikke legger det inn i lovverket. Jeg synes det er veldig synd. Hvis vi setter gode rammer for nullutslipp – vi kan gjerne sette et årstall for mitt vedkommende – så vil næringen rette seg etter det. Det er jo dette som kalles adferdsendring, enten det gjelder enkeltindivider eller næringer, at det tilpasses. Men vi må ha verktøy, vi må ha muligheten. Jeg har tiltro til at kommunene i sånne tilfeller ikke vil være urimelige. Det er bakgrunnen for det forslaget som vi har framsatt, og som SV er en del av, sa Arne Nævra.

Myke trafikanter

Så er det et annet poeng som jeg har lyst til å nevne, og det er at det gjennomgås ingenting rundt dette med at mange fjorder nå har blitt store fritidsfjorder. Det er altså en stor trafikk av fritidsbåter på flere fjorder, det er nok å nevne Oslofjorden. Jeg nevner i innstillingen at det nå er rundt 200.000 kanoer og kajakker her i landet, og mange av disse kajakkene er havgående, de padler på sjøen. Og så har vi fått et ganske stort frislepp, som kanskje mange vet, av vannscootere. Og så har vi de enda mer myke trafikantene der ute – det kan være seilbrett og andre – det er mange aktører som må kunne kalles «myke trafikanter» på sjøen. Dette omhandles ikke på en tilfredsstillende måte i dette utkastet, og det synes jeg er leit, påpekte Arne Nævra – og la til:

- Det er bakgrunnen for at SV ønsker at dette innarbeides i lovverket, og at vi ber om et tillegg til § 1 i loven, som «sikrer at loven også fremmer sikkerhet og trivsel for brukere av fritidsfartøyer og andre brukere av havn og farvann», som det står, «samt sikre hensynet til miljøverdiene langs kysten». Og den siste setningen gjelder jo selvfølgelig mange forstyrrelser i viktige naturområder i fjordene våre.

Powered by Labrador CMS