Malmtransport sikrer CargoNet-drift

1.september tar CargoNet over malmkjøringen for Rana Gruber. Avtalen gjelder ut 2019.

Publisert Sist oppdatert

Malmen skal fraktes på jernbane fra gruven i Ørtfjell til utskiping fra havnen i Mo i Rana.

Nytt materiell

Avtalen er viktig for å sikre gruvedriften i årene fremover og bidrar til ytterligere vekst i malmproduksjonen.

CargoNet vil utføre oppdraget med moderne CD 312 diesellokomotiver. Det er planer for oppgradering av Dunderlandsbanen til 30 tonns aksellast. Dette er nødvendig for videre vekst for Rana Gruber fremover, og CargoNet har lokomotiver med kapasitet til å trekke tyngre tog.

Viktig for CargoNet

Adm. direktør Arne Fosen i CargoNet sier at denne avtalen representerer en viktig del av jernbaneselskapets virksomhet på Nordlandsbanen de neste årene.

- Jernbanen er i dag flaskehalsen i vår produksjon. Men nå faser vi inn nye, moderne malmvogner som kan ta 100 tonn last. Vi får også på plass moderne og kraftige lokomotiver med kapasitet til å trekke fullastede vogner. I tillegg er det viktig for oss å utnytte eksisterende kapasitet optimalt, inntil jernbanestrekningen er oppgradert, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber.

Oppgradering

Dunderlandsbanen (del av Nordlandsbanen) er strekningen mellom Ørtfjell og Mo i Rana, hvor malmtrafikken skjer. En oppgradering av strekningen til 30 tonns aksellast er med både i Nasjonal transportplan og i Jernbaneverkets handlingsprogram. Jernbaneverkets tekniske utredning pågår, og denne ventes ferdig til sommeren.

- Oppgraderingen av jernbanen er helt nødvendig for å gi Rana Gruber mulighet til å konkurrere på like vilkår, i tråd med den nasjonale mineralstrategien, sier Sletsjøe som har stor tro på fremtiden.