I romjulen skled en steinblokk ut under kaia i Arendal Havn.

- Litt mer grått hår og noen våkenetter

Havnefogd Rune Hvass i Arendal Havn opplevde i romjulen marerittet havnefolk frykter – utglidning av en steinblokk under kai.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rune Hvass, havnefogd i Arendal Havn.

Hvass forteller til Moderne Transport at tungt gods etter en lasteoperasjon ble stående en noen dager i romjulen. Da dette ble flyttet dannet det seg en mistenkelig og stor vannpytt, der godset hadde stått.

- Vannet som samlet seg på stedet, ble målt til å ha en dybde på 15 centimeter. Dette er omlag 15 meter inn fra kaikant. Vi sperret øyeblikkelig av området. Deretter gikk vi og så innunder kaien – men vi så ingen skade. Dykkere ble tilkalt, og de mente de kunne se en liten knekk i pæle 14. Vi var naturlig nok redde for at kaikonstruksjonen skulle få ytterligere problemer. Videre undersøkelser viste at en ni meter stor steinblokk hadde sklidd ut, sier Hvass.

Strakstiltak

Arendal Havn reduserte umiddelbart maksimal tillat dypgående til åtte meter ved Eydehavn hovedkai i en lengde av 100 meter. En mindre del av kaiområdet er også fysisk sperret for laste og losse operasjoner – og påliggende last. Innmeldte fartøy med større dypgående enn 8 meter henvises til kaiens nordøstre del, hvor det er cirka 240 meter kailengde og dyptgående 11 meter.

Pæl 14, som ligger i innerste rekke, har vist seg å ha usikker fundamentering. Heldigvis for Arendal Havn og deres kunder, er den resterende del av kaikonstruksjon verifisert intakt.

- Vi har ikke funnet andre problem, og har med avsperringen tatt vekk vekt fra fundamentet ved den skadede pælen, sier havnefogden.

Som lyn fra klar himmel

- Kom dette helt uventet?

- Ja. Vi var ikke klar over hvor dårlig fjellet var akkurat der. At den store steinblokken skled ut, var en ubehagelig overraskelse.

Geologer har fulgt dykkerne på videolink, for å granske området. Målet er nå å få bort steinblokken.

Arendal Havn og fagfolk har ennå ikke bestemt på hvilken måte steinblokken skal fjernes – sages eller kontrollert sprenging er to aktuelle metoder.

Løsningen

- Vi ser nå på et prosjekt med en ny pæl på hver side av Pæl 14, for å jekke opp kaien. Vi må gjøre dette både sikkert og enkelt. Om det kan unngås, ønsker vi ikke å skifte ut pælen. Kaien er laget av 450 tonns elementer, noe som vil gi både en vanskelig og dyr operasjon, forklarer han.

Arendal Havn går straks ut med anbud på reparasjonsarbeidet med kort frist. Arbeidet bør være ferdig i overgangen april-mai.

Ikke berørt

- Skaper dette problemer for bygging av batterifabrikken Morrow?

- Nei. Reparasjonen av kaien skal være ferdig innen mai, og dette kommer ikke i konflikt med Morrows planer, påpeker Hvass.

Råbygget for Morrows batterifabrikk 1 er allerede i ferd med å reise seg, og produksjonsutstyret til denne skal etter planen blir levert og installert til høsten. Testproduksjonen skal starte våren 2024, og samme høst skal kommersiell batteriproduksjon starte.

Fastpris

- Våre kunder har taklet den oppståtte situasjonen svært bra. Kunder på tørrbulk har kunnet legge ut varer på terminalen i 72 timer. Arendal Havn har nå komprimert dette til 48 timer. Hvis vi har plass, tillater vim mer. Havnen har tilbud våre store kunder en fastpris. De skal ikke lide under den oppståtte situasjonen. Dette tar Arendal Havn på sin kappe, sier havnefogd Rune Hvass, som innrømmer at grunnutglidningen har gitt ham noen ekstra grå hår og våkenetter.

Powered by Labrador CMS