STORE PLANER: Oversiktsbilde over Eyde Material Park, slik det kan komme til å se ut når det er ferdig utbygget.

Arendal rigger for vekst

ARENDAL: Etablering av Morrow Batteries' fabrikk i Arendal, har allerede før oppstart vist seg å være en gedigen vitamininnsprøytning for regionen. Nå etableres Eyde Material Park, som skal gi rom for supplerende næringsvirksomhet.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En hel region står foran et nytt grønt industrieventyr, etter at Morrow Batteries la sine øyne på Eyde Energy Park syv kilometer nord for Arendal by.

BEGYNNELSEN: Morrows pilotfabrikk skal stå ferdig neste år, og blir på rundt 25.000 kvadratmeter, men piloten er bare starten på eventyret.
PLANEN: For om de store planene realiseres blir det hele seendes slik ut. Pilotanlegget øverst til venstre.

Morrow Batteries ble opprettet av Agder Energi Venture, Noah som er investor Bjørn Rune Gjelstens selskap, Bellona og ledelsen i selskapet. Det har senere skjedd emisjoner, hvor også Arendal kommune er inne på eiersiden med 10 millioner kroner.

Næringstomten er på 940 mål. Kjøpesummen er avtalt til kr 500,- pr. m² for en mindre del av tomta, og kr 670 m² for resten. Tomten overdras i parseller etter hvert som Morrow har behov, og ubrukt areal faller tilbake til kommunen, forteller næringssjef i Arendal, Kåre Andersen.

Morrow har som mål å produsere bærekraftige og kostnadseffektive elbil-batterier uten kobolt.

Stor glede på alle fronter

– Vi er veldig glad for den endelige avtalen. Tomta i Eyde Energipark er perfekt og oppfyller alle behovene en stor battericellefabrikk krever, som tilgang til energi, infrastruktur og sentral beliggenhet med tanke på råvarer og markeder, uttalte administrerende direktør i Terje Andersen i Morrow Batteries, da avtalen med Arendal kommune ble signert i fjor vår.

Allerede nå stiger husprisene over landsgjennomsnittet, boliger selges raskt og tilflyttingen er økende i Arendal. Alt som en direkte årsak av fabrikketableringen, forteller næringssjefen – og legger til:

Logistikk 2022:

Har du husket å melde deg på til vårens mest spennende logistikk-konferanse?

Når: 31. mai

Hvor: Vika Kino, Oslo

Blant foredragsholderne:

Thor Myklebust, seniorforsker, Sintef og Hyperloop Cargo

Ole Andreas Hagen, næringspolitisk direktør NHO LT

Pia Meling, VP Sales and Marketing Massterly

Silvija Seres, matematiker og teknologinvestor, LØRN.TECH

Kim Aleksander Hammer Iversen, gründer Zendera.

Elisa Gasperini, leder for bærekraft og samfunnsansvar, Ahlsell Norge

Se fullstendig program og kjøp konferansebillett på logistikk2022.no

Logistikk 2022 arrangeres av Logistikk Inside og Moderne Transport i samarbeid med Logistikkforeningen.

– Dette er noe av det største som har skjedd innen næringsutvikling i Norge siden oljeeventyret startet. Arendal er på samme sted som det Stavanger var i 1969.

I flere etapper

Den gigantiske batterifabrikken skal bygges i fire trinn, og vil ved ferdigstillelsen bli blant Norge største bygg. Fabritius, også et Gjelsten-selskap, skal stå for dette. Bygging av første del, den såkalte pilotfabrikken på 25.000 m², starter første uke i april.

Når bygging av de kommende trinn av fabrikken starter, avhenger blant annet av finansiering, kunder og kjøpsavtaler. Fabrikken skal etter planen skal stå ferdig i 2026, og da er målsettingen å produsere og levere batterier til rundt 700.000 elbiler i året. Fabrikken kommer til å bli arbeidsplass for mellom 2000 og 2500 ansatte.

Produksjonen av fremtidens bilbatterier starter allerede til høsten – noe som høres tidlig ut, med tanke på at byggestart er tidlig i april. Imidlertid skal Morrow Batteries kjøpe seg plass i en produksjonslinje i Sør-Korea. Der skal produksjonen foregå i cirka et halvt års tid, inntil pilotfabrikken, byggetrinn 1, er ferdig i Arendal, får Moderne Transport vite.

Verdikjeden

KONKURRANSEFORTRINN: En nøkkel til næringsetableringen er nærheten Arendals Havn kaier i Eydehavn. Herfra skal mye av råvarene komme inn og gå ut med miljøvennlig sjøtransport.

Nå tilrettelegges det for en ny bærekraftig grønn industripark – med batterifabrikken i sentrum. Til sammen er det store areal som ønskes planavklart, gjennom kommuneplanens arealdel og private reguleringsplaner.

– Morrow Batteries har valgt Agder som et godt egnet sted å etablere sine produksjonsanlegg, fordi Agder er i stand til å gi Morrow tilgang til grønn kraft fra vannkraft, miljøvennlige transportløsninger for råvaretilgang til fabrikken og distribusjon av batterier til Europa. Arendal kommune samarbeider med private utbyggere, for å skape muligheter for virksomheter som ønsker å ta del i en bærekraftig batteriverdikjede. Dette har ført til opprettelsen av Eyde Material Park i Arendal, som skal bli den neste grønne industriparken i Norge med fokus på bærekraftig batteriproduksjon, opplyser Arendals ordfører Robert Cornels Nordli.

Sirkulærøkonomi i praksis

ØNSKER BÆREKRAFTIGE BEDRIFTER VELKOMMEN: Næringssjef i Arendal kommune Kåre Andersen.

Næringssjef Kåre Andersen forklarer at næringsparken skal ha fokus på sirkulærøkonomi i et samspill. Målet er at bedriftene som etablerer seg i Eyde Material Park, skal jobbe sammen for å oppnå mer bærekraftig og ansvarlig produksjon. Derfor ønskes bedrifter velkommen, som eksempelvis vil benytte seg av biprodukter og avfall som genereres av enkelte av de andre selskapene i næringsparken – og da kanskje aller mest batterifabrikken. Bedriftene vil kunne samarbeide om å skape løsninger for fremtiden.

– Den ene bedriften sitt avfallsprodukt kan være en annen bedrifts viktigste råvare, påpeker Kåre Andersen.

I slutten av inneværende år, vil Arendal kommune ha 3.500 dekar ferdigregulert areal til næringsetableringer.

Snuser på Arendal

Intet vondt sagt om Europris og IKEA, men de er ikke representative for den næring som Arendal kommune ser for seg i næringsparken.

– Vi har allerede nå flere interessenter som ønsker å etablere seg i Arendal, for å kunne levere varer og tjenester til Morrow og deres produksjonslinje, sier Kåre Andersen videre – og legger til at det foreløpig dreier seg om et kanadisk selskap, et kinesisk og to sørkoreanske. Samtlige skal ha sagt at de vil ta sin avgjørelse i løpet av våren. Så får vi håpe dette stemmer, sier Andersen.

En viktig brikke

En viktig del av satsingen til batterifabrikken og næringsparken, er havneanleggene som eies av Arendal Havn KF i Eydehavn. Så mye som mulig av råvarene, skal komme inn og gå ut med miljøvennlig sjøtransport.

I Eydehavn finnes det dypvannskaier og ingen høydebegrensninger. Havnen har pr. dags dato plass til skip opp til Panamax-størrelse. Havnen tilbyr utendørs lagring, innendørs lager, flerbrukskraner, langtidsleiemuligheter, leverer grønn landstrøm og har plass til alle typer last. Den er også en av de nærmeste havnene i Norge til det europeiske fastlandet, påpeker Arendal kommune.

Ringvirkningene vil merkes fra Grenland til Mandal – rundt hele «The Battery Coast»

Kåre Andersen, Arendal kommune

Betydelig investering

Arendal Havn gjennomgår i disse dager en rivende utvikling for bedre å kunne betjene Morrow Batteries og andre selskaper, som vil velge å slå seg ned på Eyde Material Park. Etter fullført oppgraderingsarbeid, vil havnen kunne tilby 1,5 km med dypvannskaier med RoRo-anlegg, får Moderne Transport opplyst.

For å frigjøre eksisterende – og verdifullt – kaiareal, pågår det i disse dager forhandlinger med havnekunder som har fasiliteter på kaia. Disse må flytte lenger inn på bakarealet.

– De to bedriftene det dreier seg om, legger til grunn at vi kommer til enighet, sier Kåre Andersen.

For en havn som har vært liten, og som er i ferd med å bli betydelig, finnes det utfordringer. En masterplan er lagd og godkjent, slik at havnesjef Rune Hvass og hans folk nå kan omstokke funksjon er og lage en ny layout for havnearealet. Arendal Havn må koste all utbygging før selve sjøtransporten til og fra Morrow Batteries og Eyde Material Park, starter. Dette medfører både risiko og hardt arbeid.

Utslippsfri transport

Eksisterende vei fra Morrow og næringsparken til havna er 12 kilometer lang. Halvparten av denne går gjennom tettbebygd strøk. For å bedre situasjonen både for myke trafikanter, bomiljø og transportører, er det planlagt en ny vei til havna.

Det er et mål at all transport til og fra fabrikken skal være utslippsfri, og det meste skal transporteres via Arendal havn. En prosjektgruppe jobber med mulighetsstudie rundt autonom og elektrisk transport fra kommende industri på Eyde og ned til Arendal Havn. Representanter fra Arendal kommune, Arendal Havn, Agder fylkeskommune, Statens vegvesen, samt Testarena Kongsberg By&Lab er med. Leder er Elisabeth Skuggevik fra Statens vegvesen.

Målet er å sikre en sikker og effektiv veiforbindelse fra Arendal Havn på Eydehavn til overordnet veinett. Bygging av første del av veien påbegynnes sommeren 2022, men reguleringsplanen med konsekvensutredning for del 2 er planlagt ferdig regulert i løpet av året.

The Battery Coast

Agder har nå muligheten til å bli selve sentrum for det grønne skiftet, og gjøre et avgjørende bidrag i den globale kampen for å kutte utslipp. God samskaping mellom kommunen, fylkeskommunen og private initiativ er den viktigste suksessfaktoren. Sammen skal man skape Eyde Material Park, påpeker Arendal kommune.

– De positive ringvirkningene er mange, forteller næringssjefen. – Flere tusen arbeidsplasser skapes – selv kommunen har begynt å skaffe seg økt bemanning. Per i dag innen planavdelingen og næringsavdelingen. I fremtiden vil det bli behov for flere ansatte innen blant annet skole og helse.

De som ansettes ved Morrow Batteries eller ved Eyde Material Park, kommer flyttende med familie. De har behov som må dekkes – eksempelvis må kommunen se på kapasiteten til barnehager og skoler. Det er behov for utbygging av boligområder. Håpet er at ikke alle som ansettes vil bruke bilen på jobb, slik at kollektivtrafikken må økes når fabrikken er i gang.

– Ringvirkningene vil merkes fra Grenland til Mandal – rundt hele «The Battery Coast». Eventyret har begynt, avslutter Kåre Andersen på vegne av Arendal kommune.

Powered by Labrador CMS