Helt i startfasen var det stort sett bare kabeltromler som ble lagret på Innlandshavna i Moss. Slik er det ikke lenger. Volumveksten på dette området vitner om suksess. Foto: Tove Irén Becker
Helt i startfasen var det stort sett bare kabeltromler som ble lagret på Innlandshavna i Moss. Slik er det ikke lenger. Volumveksten på dette området vitner om suksess. Foto: Tove Irén Becker

Norges første innlandshavn - en suksess

Innlandshavnen som ligger fem kilometer fra havnebassenget i Moss, går så det suser. Såpass bra er konseptet, at det i fremtiden er godt mulig at Moss Havn KF gjentar suksessen i eksempelvis Vestby.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Varaordfører Benedicte Lund og administrerende direktør i Europris, Pål Wibe, åpnet torsdag 23. mai Europris sitt nye sentrallager i Moss. Lageret er nærmeste nabo til Moss Havns innlandshavn. 

- Lageret er det største som noen gang er bygget i et byggetrinn i Norge. Lageret er viktig for Europris sin videre satsning fremover. Moss Havn er stolte av at vår innlandshavn er en viktig del av logistikken rundt dette lageret, sier havnesjef i Moss, Øystein Høsteland Sundby.

Han startet opp i stillingen i desember 2015 – og måtte ta et svalestup inn i kaoset. Jernbanen skulle legges om, nærmeste nabo til havna – Moss stasjon – skulle relokaliseres, samt at en ny bydel skulle etableres.

- Det har gått slag i slag, innrømmer Sundby, som også kan lene seg på dyktige medarbeidere på havnekontoret.

40 prosent redusert areal

Det første problemet som banket på døren, var at jernbanen trengte et betydelig areal av havna. I reguleringsplanen ble det lagt opp til at så mye som 40 prosent av lagringsarealet på havna, kom til å forsvinne i byggeperioden – anslått til totalt åtte år. Næringslivet i Mosse-regionen er avhengig av havn. Moss Havn KF måtte tenke raskt og kreativt på arealeffektivitet – og kanskje også tenke mer brutal arealeffektivitet, enn andre norske havner har måtte gjøre det.

Resultatet havneadministrasjon og havnestyre endte opp på, var at havna kjøpte nabotomta til Europris’ nye anlegg fem kilometer unna og på den andre siden av E6 - og etablerte en innlandshavn. Området havna kjøpte er på 20.000 kvadratmeter. I tillegg leier de ytterligere 25 mål av Europris.

Å ha Europris sitt nye sentrallager på 60.000 kvadratmeter på nabotomta, er absolutt en stor fordel for innlandshavna og dens eier Moss Havn KF. Foto: Tove Irén Becker
Å ha Europris sitt nye sentrallager på 60.000 kvadratmeter på nabotomta, er absolutt en stor fordel for innlandshavna og dens eier Moss Havn KF. Foto: Tove Irén Becker

Synergieffekten

Som kjent – regner det på presten, drypper det på klokkeren. Europris-bygget omfatter et tradisjonelt lager på 45.000 kvadratmeter, et helautomatisert høytlager på 10.000 kvadreatmeter, samt 3.000 kvadratmeter med kontorer og servicearealer. Dette skal fylles fra gulv til tak med gods.

Allerede nå merkes volumveskten som nærheten til Europris medfører, men det er ikke før i 2021 at det vil være full drift i Moss. Og derigjennom full fart for sjøveis gods over Moss havn. Da skal, slik det ser ut i dag, all virksomheten i Fredrikstad relokaliseres til Moss.

Volumvekst

I perioden Jernbaneverket skal bygge i Moss, fra 2017 til 2024, har Moss Havn kapasitet til å øke containertrafikken fra 63.000 TEU i 2015 til 90.000 TEU i 2024. Pr. dags dato er det rederiene ViaSea og Unifeeder som anløper Moss havn.

Havnesjef Øystein Høsteland Sundby i Moss Havn KF forteller at Innlandshavna nå har 45 mål. Da Moderne Transport var på besøk, ble ny belegningsstein lagt. Foto: Tove Irén Becker
Havnesjef Øystein Høsteland Sundby i Moss Havn KF forteller at Innlandshavna nå har 45 mål. Da Moderne Transport var på besøk, ble ny belegningsstein lagt. Foto: Tove Irén Becker

- Vi vet det skjer mer til høsten, avslører havnesjef Sundby med et smil.

Han avslutter: - Containervolumene i mai økte med 30 prosent – i juni med 16 prosent. Dette gir oss pr. i dag en årsvekst på 15 prosent. Prognosen viser at året vil ende på en vest på rundt 20 prosent, avslutter Øystein Høsteland Sundby.

Powered by Labrador CMS