- Realisering av forslag i Statsbudsjettet er svært alvorlig for transportørene, sier adm. direktør Are Kjensli i NHO LT.

- Dette er alvor for transportørene

- Tungtransporten mister et av sine viktigste tiltak for å kutte utslipp, sier adm. direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport i en kommentar til det foreslåtte Statsbudsjettet som finansminister Siv Jensen (Frp) presenterte i dag.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Her foreslår blant annet regjeringen å innføre veibruksavgift på alt biodrivstoff.

- For transportørene er dette svært alvorlig, understreker NHO LT-sjefen.

Da avgiftsfritaket for biodrivstoff som omsettes utover omsetningskravet ble innført i 2015 var målet å stimulere til økt bruk av biodrivstoff. Ifølge Drivkraft Norge, som representerer drivstoffleverandørene, vil konsekvensen av at denne gulroten nå fjernes, medføre at det sannsynligvis ikke lønner seg å selge en dråpe fornybart drivstoff utover omsetningskravet på 20 prosent. Dermed vil det med denne avgiften i praksis bli et tak for hvor mye biodrivstoff som skal inn i det norske markedet.

- Vi kan godt mene at el og hydrogen er bedre alternativer, men inntil vi har de kjøretøyene tilgjengelig på det norske markedet, er biodrivstoff den eneste måten tungtransporten kan bidra til utslippskuttene de nærmeste årene. Klimagassutslippene fra transportsektoren vil trolig med dette forslaget øke, sier Kjensli.

Regjeringen bevilger 50 mill. kroner ekstra til Enovas Nullutslippsfond, og hevder med dette at de øker farten i den grønne næringstransporten.

Fondets totale ramme for 2019 og 2020 er 1050 mill. kroner. Det er ingen nyhet at personbilmarkedet ligger foran næringstransporten når det kommer til tilgjengelige virkemidler for å kutte klimagassutslippene, men dette blir veldig tydelig når man sammenligner fondets totale ramme på 1050 mill. kroner over to år med el-bilfordelene som i 2018 kostet rundt 7,7 mrd. kroner.

Gods på bane og sjø

Regjeringen bevilger 88 mill. kroner til støtteordningen for gods på bane, det er i tråd med det som ble lovet i vår da ordningen ble lansert. Videre settes det av 448 mill. kroner for å bedre vilkårene for godstransport på bane. Det er viktig at man koordinerer med næringen, slik at vi får mest mulig effekt ut av midlene og at de benyttes der det er størst behov. Når det gjelder drift og vedlikehold, ligger man noe etter i forhold til å innfri planene i Nasjonal Transportplan, selv om regjeringen øker bevilgningene til samferdsel sammenlignet med fjoråret.

– Grei insentivordning

NHO Logistikk og Transport er fornøyd med at insentivordningen for overføring av gods fra vei til sjø går fra å være en forsøksordning til en ordinær ordning. Det er foreslått bevilget 50 mill. kroner. Regjeringen styrker også satsingen på grønn skipsfart.

- Vi er glad for at regjeringen viderefører ordningen og nå gjør den permanent. For å få mer gods over på sjø, må sjøtransportens konkurransekraft styrkes. Vi har sett at det er et potensial for å åpne nye ruter, og nå kan flere prosjekter realiseres. Et eksempel er den tidligere "Tege-ruta" fra Bodø og nordover. I kombinasjon med bane fra Oslo til Bodø, vil det være et viktig prosjekt for godstransporten i Norge, sier Kjensli.

350-kroners grensen fjernes

For speditørene har fjerning av 350-kroners grensen vært en viktig sak i årets budsjett. Det vil i hovedsak bli speditørens oppgave å gi tolletaten korrekte opplysninger om disse varene. Siden dette er et nytt system er det behov for tid slik at aktørene, både bransjen, tolletaten og utenlandske tilbydere får tid til å gjennomføre nødvendige endringer. Det er derfor fint at Finansdepartementet har lyttet til næringen å foreslått at endringen skal gjelde fra 1. april, og ikke fra årsskiftet.

Powered by Labrador CMS