NHO Logistikk og Transport arbeider med tiltak for å sikre transporten i hele verdikjeden, også for tungtrafikken.

NHO LT-sjefen: - Dette liker vi

NHO LT-sjef Are Kjensli roser Havarikommisjonens forslag til økt sikkerhet for vogntog og tungtransport.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kjensli viser til at Statens havarikommisjon for transport (SHT) har gjort en grundig gjennomgang av rammevilkår for transportbestilling, og understreker at NHO LT støtter de gode forslagene for å øke fokuset på trafikksikkerhet.

Gjelder alle ledd i transportkjeden

- Vi støtter også deres konklusjon om at arbeidet med trafikksikkerhet bør systematiseres og styrkes i alle ledd av transportkjeden. Vi er i ferd med å se på ulike tiltak og måter dette kan gjøres på i bransjen, sier Kjensli.

NHO LT vil også nedsette et utvalg for bredere gjennomgang av regelverket.

- Vi samarbeider godt med myndighetene, både i Treparts bransjeprogram for transport og med ulike fagetater. Vi mener derfor at næringen, sammen med myndighetene bør gjennomgå gjeldende regelverk og vurdere om det er behov for flere juridiske krav, og hvor nye regler eventuelt bør hjemles, sier Kjensli.

Han mener at utvalget må være representert med speditører, vareeiere og andre store logistikkvirksomheter, sammen med representanter fra arbeidstakersiden og myndighetene, ved Statens vegvesen og Arbeidstilsynet.

- Det er viktig at tiltakene er effektive og gjennomførbare. Vi må være bevisst på hvilke ytterligere forpliktelser som påføres den enkelte bedrift, både bestillere og transportører, sier Kjensli.

Et viktig verktøy

NHO LT hadde allerede før denne rapporten igangsatt et arbeid for å etablere et leverandørregister for transportbransjen. Kjensli forteller at rapporten fra SHT aktualiserer behovet for et slikt register.

– Vi ønsker å bidra til at bransjestandarder for trafikksikkerhet blir mer kjent, sier NHO LT-sjef Are Kjensli.

- Et samlet register for transportbransjen med sjekkpunkter og krav om opplasting av dokumentasjon og sertifiseringer fra den enkelte transportør, vil gjøre det lettere for transportbestillere å velge seriøse leverandører, sier NHO LT-sjefen og fortsetter:

- I et slikt system kan man blant annet etterspørre ulykkesstatistikk, man kan spørre om transportøren driver systematisk trafikksikkerhetsarbeid eller om de har interne opplegg for kursing av sjåfører på vinterføre. 

- Vi har til nå fokusert på oppfølging av dagens krav til transportbestiller, men ved å inkludere sjekkpunkter for trafikksikkerhet i registeret vil naturligvis fokuset og oppfølgingen av trafikksikkerhet øke. Samtidig vil det gjøre det lettere for transportbestillere å velge leverandører som har rutiner og systemer for å følge opp trafikksikkerhet på en god måte. Vi tar derfor med oss funnene fra denne temaundersøkelsen med oss i det videre arbeidet med leverandørregisteret, sier NHO LTs adm. direktør, Are Kjensli.

Powered by Labrador CMS