Skinnegods i stampe er et av temaene på BIs Perssonseminar som nå pågår.
Skinnegods i stampe er et av temaene på BIs Perssonseminar som nå pågår.

Skinnegodset står i stampe

Adm. direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport (NHOLT) innleder nå på BIs og Logmas Perssonseminar på Handelshøyskolen BI i Oslo.

Publisert

Det er grunn til å tro at skinnegodset blir ett av fokus-temaene.

Noen hevder at NHOLT-sjefen burde være mer fremoverlent med å framsnakke godstransportene på skinner. Det er ikke tvil om at skinnegående gods er inne i en langpinings-periode, og at det er lite lys i tunnelen.

Mislykket

Det politiske målet om mer gods på sjø og bane er ikke nådd og er så langt mislykket.

Det er av konklusjonene i Riksrevisjonens ferske rapport som ble presentert tirsdag denne uken.

I mer enn 25 år har det vært et politisk mål å spare miljø, vegslitasje, utslipp og ulykker ved å flytte mer frakt fra bil til bane- og sjøtransport.

I stampe

I Larvik Havn står også jernbaneutviklingen i stampe med renovering av spor og etablering av ny jernbaneterminal.

Havnedirektør Jan Fredrik Jonas beroliger imidlertid med at arbeidet med renovering av jernbanesporet er i gang.

- Men dessverre er etableringen av terminalen mer utfordrende å få realisert enn tidligere forutsatt. Vi har støtt på lokal motstand som gir seg utslag i en mer omfattende kommunal behandling og godkjenning enn det vi hadde forutsatt. En avklaring forventes å foreligge i løpet av mars, sier havnedirektøren.

Jonas fastholder viktigheten av en jernbanetilknytning til havna, og arbeider for fullt med saken.

Årets Perssonseminar er viet temaet Global Supply Chain management. Hvordan har næringslivets forsyningskjeder endret seg, og hvordan blir utviklingen i årene som kommer? Er spørsmål som stilles.

Sterk kompetanse

Foruten Kjensli er det seks meget kompetente foredragsholdere som presenterer sine synspunkter.

Are Gråthen, ansvarlig for Samskip-konsernets aktiviteter i Norge, herunder også Nor Lines som nylig ble inkludert i konsernets eierskap, er en av foredragsholderne.

Gråthen med bred bransjeerfaring fra inn- og utland i bagasjen, er en ivrig og engasjert pådriver i kampen om å flytte mer godstransport fra veg til sjø, internasjonalt og nasjonalt i Norge. Med Samskips unike verktøykasse for hånden, er forutsetningene definitivt tilstede for videre utvikling av multimodale og bærekraftige transportløsninger for fremtiden.

I tillegg deltar ledere i NHO, Avinor, Swix og Felleskjøpet. Blant andre innleder Lasse Jonasson fra Instituttet fra Fremtidsforskning i København. Han forsker på fremtidens forsyningskjeder.

En annen kompetent bransjemann er Martin Langaas, ansvarlig for utvikling av nye ruter og eiendomsaktiviteter relatert til cargo og passasjervekst på Oslo lufthavn siden juni 2016. Han leder prosjektet som bygger verdens største sjømat terminal på Oslo Lufthavn, planlagt åpnet i 2020. Langaas har lykkes med å gjøre Oslo Lufthavn til Nord-Europas største frakthub, og sørget for 37,5% vekst på cargo gjennom OSL første år i jobben.

Powered by Labrador CMS