– Her må det skjerping til, sier adm. direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport, og viser til at det fortsatt skjer altfor mange dødsulykker hvor vogntog er involvert.

– Altfor mange dødsulykker med vogntog

140 mennesker mistet livet som følge av ulykker med tunge kjøretøy fra 2014 til 2018. - Dette er et altfor høye tall. Her må arbeidet intensiveres, sier adm. direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport (NHO LT).

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norske sjåfører var involvert i 105 av de 140 dødsulykkene.

– Selv om det fortsatt er for mange ulykker hvor tunge kjøretøy er involvert, viser statistikken at det går i riktig retning, sier Kjensli.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har antall trafikkulykker med vogntog blitt mer enn halvert fra 241 til 109 siden 2012.

I tråd med statistikken har også antall personskader redusert fra 278 i 2012 til 135 i 2018.

Kraftig vogntog-økning

Ifølge rapporten, Fra kyst til marked 2018, er det en enorm økning i antall vogntog på norske veier. Likevel peker ulykkesstatistikken i motsatt retning, spesielt i nord.

- Dette viser at en felles innsats fra både myndigheter og aktører virker. Hyppigere kontroller, større fokus på trafikksikre biler og bevisstgjøring rundt utfordringer knyttet til norske vinterveier er viktige faktorer som spiller inn på resultatet, sier NHO LT-sjefen.

Norske sjåfører topper statistikken

Norske sjåfører var involvert i 105 av 140 dødsulykkene. 34 av sjåførene var utenlandske, mens man i et tilfelle ikke vet sjåførens opprinnelse.

Det viser en sammenstilling fra Samferdselsdepartementet, basert på tall fra Statens vegvesens Ulykkesanalysegruppe (UAG).

Sammenstillingen viser også at det i tre av fire ulykker er andre kjøretøy, eller andre trafikanter, som har forårsaket ulykken der tunge kjøretøy er involvert. Av de 37 dødsulykkene hvor tungbilen var utløsende for ulykken var ti av dem med utenlandske sjåfører.

Seriøse versus useriøse

– Vi skiller mellom seriøse og useriøse aktører fremfor å skille mellom norske og utenlandske, sier Kjensli, og understreker at en må få bukt med de useriøse.

- Vi har sagt flere ganger, og vi gjentar det gjerne, at vi ønsker flere og hyppigere kontroller både på grenseovergangene, terminalene og veiene, sier Kjensli og oppfordrer alle NHO LT-medlemmer til å slutte seg til "Trygg trailer", et samarbeid mellom Statens vegvesen og transportkjøpere.

I dette prosjektet får bedriftene informasjon om vinterdekk- og kjetting-krav og kan selv foreta en enkel sjekk av «sine» vogntog. Vogntog som ikke er godt nok rustet, kan bli nektet last av bedriften.

Skjerper kravene

Regjeringen skjerper kravene til tunge kjøretøy. Fra 15. november 2020 blir det strengere krav til vinterdekk på norske veier. Det er kun dekk merket med "alpesymbolet" som er godkjent på drivende og styrende aksler på tunge kjøretøy.

Samtidig øker gebyrene for brudd på kravene til dekk- og kjetting-utrustning. Man vil med de nye reglene få et gebyr pr. lovbrudd, ikke bare for et av dem. Til nå har man fått et gebyr selv om man mangler fem kjettinger, nå vil man få et gebyr pr. kjetting man mangler.

Powered by Labrador CMS