Regjeringens forslag til statsbusjett 2023:

Regjeringen vil iverksette tiltak for å få slutt på dårlige arbeidsvilkår i transportbransjen.

40 millioner til handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren

Regjeringen prioriterer 40 millioner til oppfølging av handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Arbeidstakere i Norge skal ha en trygg arbeidsplass, og anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Vi har sett tydelig at det ikke er tilfellet for alle, og særlig arbeidstakere i transportsektoren er utsatt. I oktober legger regjeringen fram en handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren. Vi prioriterer nå 40 millioner kroner til oppfølgingen av tiltakene som kommer i denne i 2023, skriver samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding i forbindelse med at regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023.

Regjeringen ønsker å komme så raskt som mulig i gang med oppfølgingen av tiltakene i planen, og prioriterer derfor 40 millioner kroner i statsbudsjettet for 2023 til dette.

Flere tiltak innen regelverk, kontroll, samarbeid og rekruttering

Handlingsplanen vil inneholde en rekke konkrete tiltak overfor flere ulike deler av transportsektoren. Disse tiltakene vil både bidra til å forbedre arbeidslivssituasjonen for de mange tusen som jobber i transportsektoren, men også bidra til en bedre konkurransesituasjon for de mange bedriftene som driver lovlig.

Blant annet skal kontrollvirksomheten økes, og det kommer tiltak knyttet til mer effektiv utførelse av den. Det blir også flere tiltak rettet mot bedre arbeidsforhold i veitransportnæringen, spesielt med tanke på mer regulering av varebiltransporten.

Handlingsplanen vil omhandle tiltak innenfor:

  • Regelverk
  • Tilsyn, kontroll og håndheving
  • Samarbeid mellom myndigheter og veitransportnæringen
  • Internasjonalt samarbeid
  • Rekruttering og kompetanseheving

– De tusenvis av menneskene som jobber i transportsektoren i Norge skal oppleve trygghet på jobben. Regjeringen vil stoppe aktører som driver useriøst og ulovlig på norske veier. Vi jobber derfor med å følge opp tiltakene i handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren så raskt som mulig. Planen skal legges frem løpet av høsten, sier Nygård.

Powered by Labrador CMS