Vil regulere budbilsegmentet for å unngå «mafia»-tilstander

NHO Logistikk og Transport advarer om rene "mafia"-tilstander i Oslo og de største byene. Nå ber de regjeringen om å innføre en nordisk løsning for varebilbransjen.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Varebilbransjen er fortsatt preget av svart arbeid og brudd på lover og regler. Vi ber nå regjeringen øke graden av regulering. Den som skal drive transport mot vederlag må enten ha løyve, gå inn i en registreringsordning, eller tilsvarende løsning som er innført i Sverige og Danmark, sier næringspolitisk direktør Ole A. Hagen.

Han viser til at deler av den norske transportbransjen dessverre er av det useriøse slaget, noe ikke bare påvirker ryktet til næringen, men også fører til urettferdig konkurranse. Hagen beskriver en arbeidshverdag preget av svart arbeid, brudd på lover og regler og utnyttelse av sårbare arbeidere. Det kan ikke bransjen være bekjent av, mener han - på vegne av en organisasjon som taler på vegne av en samlet logistikk- og transportbransje.

Han viser blant annet til at A-krimsenterets rapport fra 12 februar viste et fortsatt alarmerende omfang av arbeidslivskriminalitet for varebilsegmentet i Oslo-området.

-Listen er lang, sier Hagen: Svart omsetning, unndragelse av skatter og avgifter (32,4 %), brudd på lover og regler (32,2 %) og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.

- Vi kan ikke kan mafia-lignende tilstander i Oslo og de største byene. Våre seriøse medlemmer opplever ikke at dette er konkurranse på like vilkår, understreker Hagen.

– I NHO Logistikk og Transport har vi lenge hatt svært strenge krav til innkjøp og oppfølging av underleverandørens økonomi, miljø og sikkerhet. Vi ser en kraftig økning i insourcing, slik at varebilsjåfører blir fast ansatt hos de største selskapene. Da er det fortvilende å se omfanget av useriøse aktører som ikke betaler skatt, følger arbeidsmiljøloven og utnytter sårbare arbeidstakere, sier han.

Hagen ber om en nordisk løsning, der alle som skal drive fulltids transportoppdrag må registreres

- Det hører til sjeldenhetene at vi ber om mer regulering, men for varebilbransjen må det kraftigere lut til. Vi ber derfor nå regjeringen om å innføre en løyveplikt, registreringsordning eller tilsvarende som varebilsjåfører i Sverige og Danmark må gjennom, for å kunne drive transportoppdrag mot vederlag, sier han.

- Videre er det behov for bruk av fartsskriver og ikke minst koordinering mellom kontrolletatene (Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Statens vegvesen, Politiet), slik at det blir vanskeligere for useriøse aktører å operere innenfor transportsektoren, påpeker han.

Regjeringen varslet 20. februar, som oppfølging av handlingsplanen mot sosial dumping, at bevilgningen på 40 millioner kroner vil brukes på å ansette 35 nye kontrollører.

– Det er positivt at vi får styrket kontroll-apparatet, men vi ber nå om en nordisk løsning for varebilsegmentet, avslutter Hagen.

Powered by Labrador CMS