Vil samle all transport i ett departement

Ønsker nytt transportdepartement.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

At sjøtransporten gjennom Kystverket er organisert i et annet departement enn resten av samferdselsaktørene i Norge, er uheldig, mener direktørene i Norges fem største havner.

Anne Sigrid Hamran, havnedirektør i Oslo, Halvard Aglen havnedirektør i Kristiansand, Inge Tangerås, havnedirektør i Bergen, Finn P. Olsen, havnedirektør i Stavanger og Halvar Pettersen, havnedirektør i Tromsø, tar i en kronikk i Aftenposten til orde for å samle Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket i et nytt transportdepartement.   

I kronikken trekker de fram mulige uheldige konsekvenser av at en ny fast forbindelse mellom Østfold og Vestfold skal utredes. Her er det snakk om en broforbindelse for vei og jernbane som vil få store konsekvenser for hele østlandsregionen. Men det er Jernbaneverket og Statens Vegvesen som kjører løpet, med Kystverket, som er organisert under Fiskeri- og kystdepartementet, på sidelinjen.

- Dette er uheldig, siden antall havner, og lokaliseringen av disse, vil bli påvirket av en slik broforbindelse. Den nye broforbindelsen vil avlaste hovedstaden for vei- og jernbanetrafikk, og samtidig ha stor påvirkning på godstransport til sjøs, til land og på jernbane. Dette vil utvilsomt ha stor betydning for alle havner i Oslofjorden, og ikke bare i hovedstaden, skriver havnedirektørene.

De trekker også frem miljøaspektet, og peker på at all forskning viser at transport sjøveien er å foretrekke av miljøhensyn.

- Skal det legges til rette for mer gods på sjø, gjennom effektiv og god havnevirksomhet, må også infrastruktur som vei og jernbane planlegges sammen med havnene, mener havnedirektørene.

De trekker også fram utbyggingen av en fergefri E39 på Vestlandet, og hvordan det vil få konsekvenser for fergekaier og endrede muligheter for vei-havn-kombinasjoner enn tidligere.

- I mange år framover skal det satses på store utbyggingsprosjekter og modernisering av infrastruktur. I en slik situasjon må det være et grunnleggende prinsipp at alle de store samferdselsaktørene har en tett og nær kontakt. Den mest fornuftige måten å sikre dette på er derfor å samle Statens Vegvesen Jernbaneverket og Kystverket. Derfor bør det opprettes et nytt transportdepartement, mener de fem havne direktørene.

Les hele kronikken her.

 

Powered by Labrador CMS