- Bruk tid på å sjekke kriterier, snakk gjerne med en regnskapsfører dersom det er behov for hjelp eller benytt deg av informasjonen som er tilgjengelig på kompensasjonsordning.no, sier skattedirektør Hans Christian Holte.
- Bruk tid på å sjekke kriterier, snakk gjerne med en regnskapsfører dersom det er behov for hjelp eller benytt deg av informasjonen som er tilgjengelig på kompensasjonsordning.no, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Kompensasjonsordning.no er åpnet

Nettsiden kompensasjonsordning.no åpnet lørdag 18. april. Det skjedde tre uker etter at regjeringen annonserte planen om kompensasjonsordningen for næringslivet på grunn av koronakrisen.

Publisert

- Lørdag 18. april åpnet vi for at foretak som ble pålagt å stenge av staten, kan søke om tilskudd. Øvrige foretak med betydelig inntektstap kan søke fra og med mandag 20. april, sier skattedirektør Hans Christian Holte i Skatteetaten.

Nettsiden til Kompensasjonsordning for næringslivet finner du her.

Søknad om kompensasjon gjøres via nettportalen, og der vil det også ligge veiledere og informasjon om ordningen.

Det er to uker siden regjeringen la frem et lovforslag om ordningen for Stortinget.

- Jeg er glad for at vi raskt har fått på plass en omfattende, men likevel enkel ordning. Den kommer til å hjelpe mange av de bedriftene som nå sliter med å få endene til å møtes. Dette har vil klart takket være gode innspill fra partene i arbeidslivet, og et godt og effektivt samarbeid mellom Skatteetaten, Finans Norge, Bits, DNB og Digitaliseringsdirektoratet, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Skal redde arbeidsplasser

Formålet med ordningen, er å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser. Det har derfor vært viktig å få på plass en enkel og effektiv løsning som sikrer at pengene kommer raskest mulig ut til foretakene.

- De fleste søknadene vil bli behandlet automatisk. Dermed vil mange av foretakene ha pengene på konto allerede få dager etter at de har sendt søknaden, sier finansministeren.

Viktig å sette seg inn i ordningen

For å kunne motta tilskudd fra kompensasjonsordningen, må foretakene oppfylle flere kriterier.

- Sjekk om ditt foretak tilfredsstiller kravene før du søker, lyder oppfordringen fra skattedirektøren.

- Sammen med gode samarbeidspartnere har Skatteetaten laget en så effektiv ordning som mulig. Men det er flere forhold foretakene selv må finne ut av før de sender søknaden. Bruk tid på å sjekke kriterier, snakk gjerne med en regnskapsfører dersom det er behov for hjelp eller benytt deg av informasjonen som er tilgjengelig på kompensasjonsordning.no, sier Holte.

På kompensasjonsordning.no finner du søknadsskjema, informasjon om foretaket ditt er blant næringene som staten har pålagt å stenge, og annen relevant informasjon. Du får veiledning mens du fyller ut søknaden. Det er også opprettet et eget telefonnummer hvor bedrifter som har spørsmål om løsningen kan ringe og få veiledning.

Vil kunne bli kø

Skatteetaten er forberedt på en strøm av søknader fra bedrifter over hele landet. Selv om det blir puljevis søking, vil det kunne oppstå kø i perioder.

- Vi har i løpet av kort tid bygd opp en digital portal som er rustet til å tåle et høyt volum, men hvis titusenvis av bedrifter logger seg på søknadssidene samtidig, vil det kunne bli kø. Det er derfor lurt å smøre seg med litt tålmodighet. Hvis du ikke kommer inn i løsningen med en gang, råder vi deg til å prøve igjen litt senere, sier Holte.

Økonomisk kriminalitet

Skatteetaten vil benytte seg av samme typen kontrollmekanismer som gjøres i den ordinære skatteforvaltningen.

- Kontrollene, som gjennomføres av ansatte med spisskompetanse, skjer på grunnlag av analyser, tips og rik tilgang til informasjon om virksomheter. Det legges opp til flere typer kontroller, både automatiske og manuelle, før og etter utbetaling. I tillegg samarbeider Skatteetaten med Økokrim og bankene, samt A-krimsentrene, som er et samarbeid mellom Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV, forteller skattedirektøren.