3D skisse av PSV og Azane Fuel Solutions bunkringsterminal

Et skritt nærmere utslippfrie ammoniakk-skip

Amon Maritime har etablert Amon Offshore, og fått foreløpig klasse- og flagg-godkjenning for et karbonfritt offshore forsyningsskip.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Amon Maritime lanserte tirsdag et nytt selskap som spesialiserer seg på offshoremarkedet - Amon Offshore, og en karbonfri PSV (offshore forsyningsskip). Skipet har allerede mottatt prinsipiell klassegodkjenning fra DNV og foreløpig flagg -godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet.

Amon Offshore er grunnlagt for å bygge, eie og drive en flåte av ammoniakkdrevne forsyningsskip for norsk kontinentalsokkel. Skipene er utviklet for å møte oljeselskapenes nåværende og fremtidige logistikkbehov offshore, og setter en ny standard for PSV-er i Nordsjøen – samtidig som de reduserer utslippene drastisk.

André Risholm, grunnlegger og CEO i Amon Maritime.

- Dette er neste generasjon. Vi kombinerer ny teknologi med fremtidige krav. Dette muliggjør egenskaper som kun er oppnåelige for nybygg. Våre fartøyer vil være karbonfrie, fremtidssikre og er helhetlig designet for ammoniakkdrivstoff fra grunnen av, sier André Risholm, grunnlegger og CEO i Amon Maritime.

Yara produserer

Ammoniakkdrivstoff vil bli gjort tilgjengelig med en flytende bunkringsterminal ved skipets forsyningsbase fra det tilknyttede selskapet Azane Fuel Solutions – med drivstoff levert av prosjektpartner Yara Clean Ammonia, opplyser Amon Offshore i et selskap..

Fartøyene vil bli drevet av Amon Maritimes fullintegrerte, nye driftsselskap i Norge - Ula Ship Management. Selskapet er et fellesforetak med Bernhard Schulte Shipmanagement, det tredje største ship management selskap i verden.

Den norske regjeringen uttalte i Hurdalsplattformen at alle PSV-er på norsk sokkel skal være nullutslipp innen 2030. Dette krever at ca. 80 nybygg eller omfattende ombygginger leveres mellom 2025-2030 og vil innebære et massivt løft for innovasjon og verdiskaping i den maritime industrien.

Amon PSV er utviklet for full overensstemmelse med 2030-kravene, og tilbyr karbonfri operasjon. Amon Offshore jobber tett med kunder for å oppnå charterkontrakter for å kunne levere de første skipene fra 2025.

Amon PSV er utviklet i tett samarbeid med oljeselskaper på norsk sokkel for å sikre at lastekapasitet og operasjonelle egenskaper er like fremtidssikret som kraftteknologien og utslippsreduksjonene. Prosjektet startet i 2020.

Kongsberg med på laget

Kongsberg Maritime er en av verdens fremste maritime teknologiselskaper og en ledende skipsdesigner for offshorefartøy. De ble valgt til å designe og levere nøkkelteknologier til prosjektet.

- Disse fartøyene vil representere neste generasjons offshore forsynings skip (PSV) og Amon Maritime vil sette en ny standard innen logistikken i segmentet med disse nybyggene. Vi er stolte av å samarbeide med dem for å lede det grønne skiftet innen shipping, og designe det vi tror vil være en game changer for markedet, sier Jørn Heltne, visepresident for Ship Design-salg i Kongsberg Maritime.

Amon PSV fikk prinsipiell godkjenning for gas-fuelled (ammonia) notasjon fra DNV i mars 2022. I mai 2022 utstedte Sjøfartsmyndighetene sitt foreløpige vurderingsbrev. Dette er verdens første foreløpige flagg godkjenning for et ammoniakkdrevet skip.

- Det er flott å se et moderne PSV-design utviklet for ammoniakk som drivstoff. Innovasjoner som dette, kombinert med tett samarbeid mellom alle interessenter i verdikjeden, er nøkkelen til å akselerere maritim avkarbonisering, sier Arnstein Eknes, segmentdirektør for spesialskip i DNV.

Powered by Labrador CMS