Uno-X åpnet sin første hydrogenstasjon i 2015. Nå håper Enova at en støtteordning vil kunne få fortgang i utbyggingen av hydrogenstasjoner.

Støtte til hydrogenstasjoner

Med årlige utlysinger for bygging av fyllestasjoner skal Enova legge til rette for en raskere vekst i bruk av hydrogenkjøretøy.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det må bli stadig lengre mellom fossilbilene på veien mot lavutslippssamfunnet. Når hydrogenkjøretøy blir konkurransedyktige, vil hydrogen kunne bli en viktig bidragsyter i å gjøre transportsektoren utslippsfri. Derfor ønsker vi nå prosjekter som bidrar til å redusere kostnadene og bygge erfariner, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Enova legger opp til årlige utlysinger, og tar sikte på å støtte opptil tre hydrogenstasjoner i årets utlysing.

– I mars gjorde vi det mulig for proffmarkedet å få støtte til innkjøp av hydrogenkjøretøy, og støtten til fyllestasjoner spiller godt på lag med dette. Vi ønsker å bidra til en tilpasset og målrettet utbygging av infrastrukturen, og vil fortsette å følge utviklingen i tilbudet av kjøretøy nøye, sier Nakstad.

Hydrogenstasjoner som har et visst kundegrunnlag vil bli prioritert i konkurransen om midlene.

– Det bedrer lønnsomheten i prosjektet og gjør at vi får fram brukserfaringer så tidlig som mulig. Særlig stasjoner som knytter til seg større bilflåter innen nærings- og kollektivtransport kan gi nyttige driftserfaringer raskt, sier Nakstad.

Enova-sjefen mener dette vil gi også andre aktører et bedre grunnlag for å vurdere hydrogenkjøretøy.

– Slike prosjekter vil kunne vise både privatbilister og næringslivet at hydrogen er et reelt alternativ. På denne måten legger støttetilbudet til rette for en raskere vekst i hydrogenmarkedet når tilgangen på hydrogenbiler etter hvert tar seg opp, sier Nakstad.

Enova har satt 29. september som søknadsfrist for årets utlysing, med mål om tildeling i november. Hydrogenstasjonene som får støtte i denne runden, skal være i drift senest 1. september 2019.

Powered by Labrador CMS