PÅ TIDE: – Det er ikke så ofte transportnæringen bruker utestemmen, men nå er det på tide, mener fylkesleder i Norges Lastebileier-Forbuds avdeling Buskerud, Per Einar Sand.
PÅ TIDE: – Det er ikke så ofte transportnæringen bruker utestemmen, men nå er det på tide, mener fylkesleder i Norges Lastebileier-Forbuds avdeling Buskerud, Per Einar Sand.

Aksjonerer for ny Oslofjordforbindelse

– Det er ikke så ofte transportnæringen bruker utestemmen, men nå er det på tide, mener fylkesleder i Norges Lastebileier-Forbunds avdeling Buskerud, Per Einar Sand.

Publisert

29. august trommer Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Røyken næringspark, Asker Næringsforening og Drammen Næringsforening sammen til politisk markering og lastebilkonvoi. Kampsaken er ny Oslofjordforbindelse. 

En konvoi vil starte fra Lier og en annen fra Frogn/Vinterbro. Deretter møtes de i Røyken Næringspark, hvor lokalpolitikere, stortingspolitikere, næringslivet og transportbransjen vil delta.

Oslofjordforbindelsen er den viktigste ruta som binder øst- og vestsiden av Oslofjorden sammen og strekker seg fra Oslofjordtunnelen og videre til E134 Dagslett - E18.

– Veistrekningen er knutepunkt for 20.000 kjøretøy per dag, hvorav 12 prosent er tunge kjøretøy. Da er det krise at dagens vei er fylt med nabolag, rundkjøringer og 50- og 40-soner. Veien er rett og slett ikke bygget for trafikken, forklarer Per Einar Sand, fylkesleder i NLFs avdeling i Buskerud.

- Ulykkesutsatt

Sand er daglig leder i GS-Transport, og driver et selskap med 25 biler. I snitt kjører de mellom åtte og ti lass per dag via Oslofjordforbindelsen. Han har derfor lang erfaring med å kjøre strekningen. 

Han har utallige historier om problemene som oppstår under transportkjøringen. 

– Det er køer, stor fare for trafikkuhell og store ulykker. I tillegg er det utfordringer med stenging av Oslofjordtunnelen som også påvirker hele veinettet på Lier-siden, forteller Sand. 

Han forklarer også at omkjøringsmulighetene heller ikke er gode når det skjer noe.

– Da må all trafikken gjennom Oslo, som allerede er en tungt belastet strekning, sier Sand. 

Han mener at noe må gjøres raskt for næringslivet i Drammen, Lier og Asker er avhengig av en transportvei som kan håndtere aktiviteten som foregår i området. 

- Stengt 300 ganger i året

NLFs regionsjef for Østfold, Oslo og gamle Akershus, J. Kristian Bjerke, påpeker at næringslivet i Follo-området, i tillegg til Drammen, Lier og Asker også er avhengig av tunnelen som kobler Oslofjorden sammen.

– I snitt er tunnelen stengt rundt 300 ganger per år og stengingene er en miks av motorstopp, gjenstander i veibanen eller dårlig sikret last. Dette er utenom planlagt stopp for veiarbeid. Når tunnelen stenger, må igjen 20 000 kjøretøy, kjøre om Oslo i stedet. Det koster mye i både drivstoff, slitasje på vei og tid for sjåfører når tunnelen stenger, sier Bjerke. 

Nå skal han lede konvoien fra Frogn-siden gjennom Oslofjordtunnelen og videre til Røyken Næringspark. 

Nytt løp i Oslofjordforbindelsen ligger øverst på Statens vegvesens prioriteringsliste, mens E134 Dagslett-E18 ligger på tidende plass. 

– Nå må disse gryteklare prosjektene gjennomføres med tanke på sikkerheten til våre medarbeidere og til trafikantene som her står i fare, understreker Bjerke.

Powered by Labrador CMS