To rigger i Kongsgård Vige. Foto: Kristiansand Havn
To rigger i Kongsgård Vige. Foto: Kristiansand Havn

Når det regner på presten, drypper det på klokkeren

Offshore i Kristiansand havn, gir gevinst til regionen. Faktisk en betydelig gevinst på mange millioner kroner.

Publisert

- Har du lagt merke til at det er mange store offshore-fartøyer ved kaiene i Kristiansand havn? Kanskje har du lurt på hvorfor vi bruker kaiplass på disse fartøyene? Offshorefartøyene som kommer til oss, forsyner næringslivet vårt med en rekke oppdrag, melder Kristiansand Havn KF.

Har satset på offshore

- Etter innspill fra det lokale næringslivet, har Kristiansand havn gjort investeringer og bygget oss opp som en stor Offshore Supply Havn (OSP). Vi har satset på å være en fleksibel samarbeidspartner for offshorenæringen. Vi tar imot rigger og skip for opplag og for noen oppdrag. Kristiansand ligger strategisk plassert for Europa, har en enkel innseiling og store havnebasseng, noe som gjør havna til et optimalt sted for større og mindre operasjoner, minner havna om.

6,5 millioner til lokale tjenester

Havneadministrasjonen påpeker at Kristiansand også ligger midt i smørøyet for oljeservicenæringen. Det faktum at havna kan ta imot fartøy og rigger, gir gode muligheter for den lokale næringen til å tilby sine tjenester -- både når det gjelder service og utstyr.

- Det er en stor fordel for rederiene å komme inn til et sted, der ulike servicemuligheter er lett tilgjengelig, påpeker Kristiansand Havn.

Gagner mange

- Det at havna også har nærhet til en by som Kristiansand med fasiliteter som flyplass, hoteller og restauranter er også viktig for rederiene. Dette skaper ringvirkninger for det lokale næringslivet. Store mannskapsbytter betyr mange hotelldøgn og restaurantbesøk i sentrum. Dette passer særlig godt i vintersesongen, når det gjerne er roligere i disse næringene. Det er gjerne i denne sesongen, at mange skip ligger til kai over tid.

Skaper ringvirkninger

- Rederiene som hadde fartøy inne i Kristiansand i januar i år, kunne opplyse at det bare i den måneden ble benyttet rundt 190 hotelldøgn tilsvarende 170.000 kroner i Kristiansand. De benyttet også 1,3 millioner kroner til proviant, 745 000 kroner til transport og 800 . 00 kroner til diverse innkjøp, forteller sørlandshavnen videre.

Rederiene opplyser også om at de brukte mange andre lokale tjenester i januar. 650.000 kroner gikk til snekkertjenester, 1,3 millioner kroner til renovasjon, 212.000 kroner til elektrotjenester, 245.000 kroner til havneoperatører, 720.000 kroner til maritime konsulenttjenester, 143.000 kroner til leie av maskiner og utstyr og 48.000 kroner til ulike sertifiseringer.

- Troligere et høyere beløp

- I løpet av denne ene måneden brukte altså de ulike rederiene, totalt mer enn 6,5 millioner kroner på tjenester fra det lokale næringslivet. I disse tallene er ikke los, havnekostnader og –tjenester medregnet, og de er rundet ned til nærmeste tusen. I tillegg kommer en rekke kostnader vi ikke har oversikt over, som leveranser bestilt direkte fra rederiene, flyreiser til og fra Kristiansand, og bestillinger til de internasjonale selskapene som har avdelinger i Norge. Vi vet heller ikke noe om mannskapenes forbruk i land, påpeker Kristiansand Havn. 

Viktig med landstrøm

Kristiansand Havn påpeker at de har god kapasitet på ren, norsk landstrøm. De siste årene har havna hatt mange fartøy liggende på landstrøm over lenger tid, forteller Kristiansand Havn videre. 

 
 

- Landstrømstilkoblingen er en viktig forutsetning for tilbudet vårt, og noe både rederiene og byen nyter godt av. Fartøyene slipper å bruke drivstoff, når de ligger til kai, og byen opplever store reduksjoner i utslipp. I tillegg er det et viktig poeng at støyen fra fartøyene blir vesentlig redusert. Det er godt for naboene, men også for mannskapet som bor under dekk i lange perioder, påpekes det.

Verdens største 

"Pioneerering Spirit", tidligere kalt "Pieter Schelte", er ifølge Wikipedia, verdens største fartøy målt i bruttotonnasje. Skipet er et konstruksjons- og løfteskip, og skipet benyttes vanligvis med store offshore-oppdrag på oljeplattformer, og innstallering av store, tunge rørledninger.ligger nå utenfor Andøya i Kristiansand kommune. Skipets dekksareal er seks fotballbaner - lengden er 382 meter, bredden 124 meter. 

- "Pioneering Spirit" har vært inne i Kristiansand ved flere anledninger for å utføre ulike operasjoner, og nå sist for å vente på neste oppdrag. Det er nå femte gangen de anløper byen.  Allseas, det sveitsiske konsernet som eier Pioneering Spirit, har alene stått for et betydelig antall oppdrag til lokale aktører i Agder. På et av høstens oppdrag, var de i Kristiansand i en uke for mannskapsbytte, og hadde i løpet av den ene uka over 600 hotellovernattinger, opplyser Kristiansand Havn.

* * *

Som kuriosa legger Moderne Transport til at Allseas Group går med tanker om bygging av et enda større versjon av samme design som "Pioneering Spirit". Hva som faktisk er klart, er at det nye skipet skal døpes Allseas "Amazing Grace". Løftekapasiteten gir de fleste hakeslipp - hele 72.000 tonn. Dette er hele 50 prosent mer enn løftekapasiteten til "Pioneering Spirit". Beslutningen om å investere i byggingen ble annonsert i 2013, men selve et endelig vedtak om å investere, ligger et lite stykke inn i fremtiden.