Modulvogntog på 25,25 meter gir ikke økt ulykkesrisiko, ifølge TØI, i motsetning til det Aftenposten skriver.

- Feilinformasjon om modulvogntog

- Det er ikke grunnlag for å konkludere med økt risiko, sier forsker om bruk av modulvogntog, selv om Aftenposten skremmer sine lesere med «monstervogntogene».

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Torsdag kom Aftenposten med en tilsynelatende skremmende artikkel om ulykkespotensialet hos modulvogntog, eller som tabloidpressen ynder å kalle dem: «monstervogntog». Modulvogntog er ekstra store vogntog med en lengde opp til 25,25 meter og maks last på 60 tonn.

I artikkelen bruker Aftenposten en fersk rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) som kilde når de hevder at disse vogntogene gir økt risiko for dødsulykker.

- Kjenner seg ikke igjen

Påstandene Aftenposten kommer med i artikkelen blir imidlertid ettertrykkelig avvist. Både av TØI-forskerne bak rapporten, Norges Lastebileier-Forbund og NHO Logistikk og Transport.

- Vi kjenner oss ikke igjen i denne ordlyden, sier forsker Per Andreas Langeland, som står bak rapporten sammen med Ross Owen Phillips, til lastebil.no.

- Det er ikke grunnlag for å konkludere med økt risiko. I rapporten er det gjort betraktninger rundt økende bruk av modulvogntog og hvordan dette påvirker sikkerheten. Men vi kjenner oss ikke på noen måte igjen i ordlyden Aftenposten bruker her, sier Langeland.

Hypoteser

Modulvogntog i rapporten blir drøftet i et eget kapittel, der Langeland og Philips ser på hvordan et økt antall modulvogntog kan medføre flere uerfarne utenlandske sjåfører, økt belastning på vegnettet og økt risiko for teknisk svikt som følge av større og mer avanserte fraktløsninger. Samtidig er de tydelige på at dette bare er hypoteser, og konkluderer i avsnittet at det fortsatt er muligheter for ytterligere nedgang i alvorlige ulykker med tunge kjøretøy, selv med flere modulvogntog på vegene.

Hele rapporten kan du lese her. 

Adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund er ikke spesielt imponert over Aftenpostens artikkel.

TØI har lagt sitt ut en egen kommentar på sine nettsider som følge av Aftenpostens artikkel. Der skriver de at. «Rapporten gir ikke grunnlag for å hevde at risikoen totalt sett øker med modulvogntog, men påpeker at det kan være behov for å stille strengere krav til sikkerheten for at risikoen med bruk av slike kjøretøykombinasjoner ikke skal øke. Dette er også i tråd med konklusjonene fra evalueringen av prøveordningen med modulvogntog i Norge fra 2014.»

- Direkte feilinnformasjon

Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, reagerer på Aftenpostens vinkling.

- Her har Aftenposten dessverre ikke ettergått sine egne påstander, og heller ikke spurt oss i bransjen om hva som faktisk er tilfelle. Resultatet er direkte feilinformasjon, noe som er veldig uheldig, sier Mo.

Mo peker på at flere andre studier, både nasjonalt og internasjonalt, peker på at modulvogntog faktisk bidrar til økt sikkerhet.

- Alle er enige om at modulvogntog bidrar til økt trafikksikkerhet fordi de reduserer antallet lastebiler på vegene. Det er riktignok en viktig forutsetning at vegstandarden holder et høyt nok nivå til å tåle 60-tonns kjøretøy, og det er Statens vegvesen også helt klare på. Så lenge dette blir ivaretatt i fremtiden, vil modulvogntog fortsette å bidra til lavere ulykkesrisiko på norske veger, sier Mo i en pressemelding fra NLF.

Det rapporten faktisk sier noe om er at Norge har et stort forbedringspotensial når det kommer til forebygging av dødsulykker med tyngre kjøretøy. Møteulykker står for 70 prosent av alle dødsfall hvor vogntog er involvert, og bare unntaksvis er lastebilen den utløsende parten. Manglende midtrekkverk og distraherte personbilsjåfører er definert som de største problemene.

Powered by Labrador CMS