Jens Eirik Hagen, prosjektleder i Oslo Havn, Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO, miljøsjef i Oslo Havn Heidi Neilson og havnedirektør Ingvar M. Mathisen samlet på kaia på Vippetangen med Sydhavna i bakgrunnen. Foto: Oslo Havn.

Samarbeid med ZERO

Oslo Havn KF har inngått samarbeidsavtale med miljøorganisasjonen ZERO for 2019. ZERO vil bidra som sparringspartner i arbeidet med å gjøre Oslo Havn utslippsfri, oplyser havnen.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Oslo Havn har en ambisiøs plan om å bli verdens første utslippsfrie havn. Oslo Havn skal kutte 85 prosent av utslippene innen 2030, og på sikt bli utslippsfri.

Sparringspartner

- Oslo Havn er i full gang med den grønne omstillingen, og er foregangshavn for nullutslippsløsninger. Vi ser frem til å få ZERO som sparringspartner i arbeidet med å gjennomføre Oslo Havns ambisiøse nullutslippsplan, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

- Viktig arbeid

- Havnene har en svært viktig rolle for å få til det grønne skiftet til fornybar og utslippsfri skipsfart. Dette i samarbeid med rederiene, transportnæringen, vareeierne og myndighetene. Oslo Havn leder an i dette arbeidet, med gode ambisiøse politisk mål om nullutslipp havn, og en konkret god handlingsplan, for å gjennomføre dette. ZERO er glade for å inngå samarbeid med Oslo havn om dette viktige arbeidet, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO.

Innovative nullutslippsløsninger 

Et viktig neste steg mot nullutslippshavna er å finne nye måter å redusere klimagassutslippene fra godshavna i Sydhavna. Målet er å komme frem til pålitelige, langsiktige og kostnadseffektive nullutslipps løsninger. Zero vil bidra i utredningen av hvordan ulik teknologi og løsninger kan spille sammen for å dekke morgendagens behov, opplyser Oslo Havn på sine nettsider. 

- ZERO var en pådriver bak handlingsplanen for nullutslippshavn, som ble vedtatt i bystyret i november 2018. ZERO har mye kompetanse, bredt nettverk i markedet for fornybar energi, og flinke folk som jobber både politisk og praktisk. Derfor ønsker vi å ha med ZERO i det videre arbeid. Vi vil trenge innovasjon, dialog med markedet og mye kunnskap for å finne ut hva som skal til for at Oslo kan få verdens første utslippsfrie havn, sier Oslo Havns miljøsjef, Heidi Neilson.

Internasjonal miljøkonferanse

ZERO skal også bidra til GreenPort-konferansen i Oslo 15.-18. oktober. Flere hundre miljøinteresserte havne- og fagfolk fra hele verden, vil samles i miljøhovedstaden Oslo for å diskutere bærekraftige miljøløsninger, opplyser Oslo Havn.

Avtalen innebærer at Oslo Havn støtter ZEROs arbeid med 250.000 kr i 2019.

Fakta om Oslo havn

Oslo havn er Norges største offentlige gods- og passasjerhavn. Hver uke anløper mellom 50 og 70 skip Oslo. Omlag seks millioner tonn gods og sju millioner reisende kommer årlig til Oslo sjøveien. Sydhavna er Oslos godshavn som forsyner Oslo og nærområdet med forbruksvarer, drivstoff, gods og byggematerialer. Her finner du Norges største containerterminal, Yilport Oslo. Halve Norges befolkning nåes innen tre timers kjøring fra Oslo Havn, opplyser Oslo Havn KF.

Fakta om ZERO

ZERO er en forkortelse for Zero Emission Resource Organisation, og den er en uavhengig, ideell miljøstiftelse, som arbeider med å drive frem nullutslippsløsninger og forhindre investeringer i løsninger som gir utslipp. Zero har som mål å sikre en praktisk og raskest mulig overgang fra klimaskadelig aktivitet til utslippsfrie løsninger – det grønne skiftet, opplyser ZERO. 

Powered by Labrador CMS