Viridis satser på å bestille sine ammoniakk-drevne skip neste år, og ha dem i trafikk i 2024.
Viridis satser på å bestille sine ammoniakk-drevne skip neste år, og ha dem i trafikk i 2024.

Fem bulk-kunder gjør avtale med nullutslippsrederi

Elkem, Vestkorn, BioMar, Franzefoss Minerals og Saltimport skal utvikle nullutslipps bulkfrakt på sjøen sammen med Viridis Bulk Carriers.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Flere aktører gikk tidligere i år sammen og startet rederiet Viridis Bulk Carriers, som skal tilby short-sea bulktransport uten CO2-utslipp.

Nå har de første store kundene meldt sin interesse, og Viridis har signert intensjonsavtale med vareeierne Elkem, Vestkorn, BioMar, Franzefoss Minerals og Saltimport som alle har stort behov for bulktransport.

I tillegg til å fortsette utviklingen av skipenes teknologiplattform, skal partnerskapene utforske utviklingen av et nullutslipps logistikksystem bestående av skip, drivstofflogistikk og vareflyt fra de fem vareeierne. Målet er å få satt opp et fleksibelt bulktransportnettverk betjent av en flåte ammoniakkdrevne skip, basert på langsiktige fraktavtaler, opplyser Viridis i en pressemelding.

Fleksible skip

- Vestkorn produserer planteproteiner fra erter og bønner og er sterkt forpliktet til å redusere vårt miljømessige fotavtrykk. Sjøtransport står for så mye som 30-80% av CO2-utslippene i verdikjeden vår, avhengig av produkt. Gjennom samarbeidet med Viridis og de andre lasteierne vil vi ikke bare kunne redusere våre egne CO2-utslipp betraktelig, men også bidra til å kommersialisere nullutslippsløsninger, sier Aslak Lie, administrerende direktør i Vestkorn.
- Vestkorn produserer planteproteiner fra erter og bønner og er sterkt forpliktet til å redusere vårt miljømessige fotavtrykk. Sjøtransport står for så mye som 30-80% av CO2-utslippene i verdikjeden vår, avhengig av produkt. Gjennom samarbeidet med Viridis og de andre lasteierne vil vi ikke bare kunne redusere våre egne CO2-utslipp betraktelig, men også bidra til å kommersialisere nullutslippsløsninger, sier Aslak Lie, administrerende direktør i Vestkorn.
André Risholm i Viridis Bulk Carriers gleder seg over å ha fått store og betydningsfulle vareeiere med på laget.
André Risholm i Viridis Bulk Carriers gleder seg over å ha fått store og betydningsfulle vareeiere med på laget.
Eksempel på seilingsruter med de fem aktørene med på laget.
Eksempel på seilingsruter med de fem aktørene med på laget.

Skipene skal kunne håndtere mange ulike godstyper, både med tanke på rekkevidde og funksjonalitet, samtidig som sikkerheten både for mannskap og omgivelser ivaretas på linje med konvensjonell skipsfart.

Viridis tidsplan sier per i dag at skip skal bestilles i 2022, mens de første transportene kan skje i 2024 eller 2025.

- Vi ser klare synergier mellom godsflyten til våre partnere. Dette er et godt utgangspunkt til å oppnå høy utnyttelse av skipene, sier Espen Nordstrøm i Viridis.

- Elkem er forpliktet til å utvikle sin virksomhet til støtte for ambisjonene i FNs bærekraftsmål og Paris-avtalen. Som et av verdens ledende selskaper innen miljøansvarlig produksjon av metaller og materialløsninger, ser vi frem til å fortsette samarbeidet med Viridis, med ambisjon om å redusere utslipp i hele forsyningskjeden, sier Ellen Groeneveld, administrerende direktør i Elkem Maritime Center.

Ammoniakk er nøkkelen

Mange aktører i den maritime industrien anser ammoniakk som det mest lovende alternative drivstoffet for fremtiden, grunnet blant annet overlegen energitetthet sammenlignet med andre nullutslippsalternativer. Det er her Viridis ser løsninger,

- Ved å bruke ammoniakk som karbonfritt drivstoff, kan vi utvikle kostnadseffektive og robuste skip med tilstrekkelig rekkevidde for å beholde seilingsfleksibilitet, sier administrerende direktør André Risholm i Viridis Bulk Carriers.

- Vi tror et fullskala grønt skifte innen skipsfart bare vil skje hvis morgendagens skip er like gode, eller bedre, sammenlignet med dagens skip. Derfor vil våre fartøy kunne seile mer enn 3000 nautiske mil mellom hver bunkring, sier Risholm.

Tar gjerne flere med på laget

Han forteller at flere bulkaktører naturligvis er velkomne.

- Vi er glade for at Elkem, Vestkorn, Biomar, Franzefoss Minerals og Saltimport har besluttet å bli med oss i å finne en karbonfri løsning for deres transportbehov. Sammen inviterer vi alle miljøambisiøse lasteiere til å samarbeide med oss. Utslippsfri sjøtransport vil bli kommersialisert ved hjelp av stordriftseffekter, så jo flere varestrømmer vi kan spille på, jo bedre blir tjenesten. Døren vår er åpen for alle som synes dette er interessant, sier André Risholm, Viridis Bulk Carriers.

Powered by Labrador CMS