Kirsti Østensjø, markedssjef Trondheim Havn.

Langsiktig satsing gir resultater i Trondheim

- For første gang siden 2014, er omsetningen over 20.000 TEU – og en fortsettelse av en jevn vekst siden 2017. Hovedårsaken ligger i et godt og langsiktig markedsarbeid fra rederiene, som jobber for å tilby pålitelige og frekvente linjetilbud, og speditørene som syr sammen konkurransedyktige løsninger.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hun som forteller dette til Moderne Transport er markedssjef i Trondheim Havn, Kirsti Østensjø.

Trondheim Havn hadde i fjor 20.017 TEU over sine kaier, noe som er en oppgang fra 2019 på 12 prosent. Totalt, alle godstyper inkludert, gikk det omlag 2,4 millioner tonn over havnen, en nedgang på 7 prosent.

Trondheim Havn har opplevd en nedgang total i 2020, men en oppgang i containervolumer.

- Veksten er noe sterkere for Trondheim enn for Orkanger. I Trondheim vi har et konkurransedyktig sjøtransporttilbud med flere faste linjer. Målt i vekt er det kun container som har en økning. Det kan ha sammenheng med et betydelig fall i RoRo-gods ved at containere løftes i stedet for rulles i land. Videre er det fall i stykkgods, tørrbulk og våtbulk, forklarer markedssjefen.

Et utfordrende år

Pandemien har preget også oss i Trondheim Havn – med redusert aktivitet fra Hurtigruten, ingen cruiseanløp etter mars og en nedgang i den totale godsmengden. Driftsinntekter fra Skipstrafikk er redusert med cirka 7,2 millioner kroner, tilsvarende 12,5 prosent i forhold til 2019. Totale driftsinntekter inkludert eiendoms- og leieinntekter viser en økning på cirka 3,5 millioner kroner tilsvarende 2 prosent i forhold til 2019, forteller Kirsti Østensjø.

- Vi har unngått smitte blant våre ansatte og på våre havner, og vi har omstilt oss raskt med arbeid for å utvikle/forberede smitteverntiltak, koordinering med myndighet/kunder og ivareta kommunikasjonen.

I midten av september omkom en ansatt i Trondheim Havn, en mann i 50-årene, i en arbeidsulykke på Hurtigrutekaia i Trondheim.

- Arbeidsulykken i høst vil fortsette å prege oss, og fokuset på HMS og sikkerhetskultur vil styrkes videre i 2021, sier Kirsti Østensjø.

Vareeierdrevet prosjekt

- Samtidig har 2020 vært et år fylt av oppturer og viktige milepæler for havna, og utrolig mye god #Havnekraft, forteller hun – og fortsetter:

- I 2019 begynte vi, sammen med andre havner i Midt-Norge, et vareeierdrevet prosjekt der sentrale vareeiere med sørgående varestrøm innen havbruk og vareeiere innen matvareindustri med nordgående varestrømmer i fellesskap definerte sine behov. Deretter gikk vi bredt ut til rederinæringen med konkurranse om å tilby et tilpasset transporttilbud, som muliggjør en overføring fra vei til sjø.

Resultat: Nytt linjetilbud

- Prosjektet resulterte i oppstart i et nytt linjetilbud med RoRo-løsning, der materiell og dør-til-dør-løsning er inkludert. En av de mest sentrale faktorene til sjøtransport er ledetid, men det nye rutetilbudet på sjø har en fremføringstid som er konkurransedyktig med bil. Det blir en spennende reise å følge videre, sammen med den positive containerutviklingen. som vi antar vi fortsette videre.

Nytt linjetilbud til Europa kom på plass i august. De første tonnene med sjøfraktet laks, ble sendt med båt ned til markedene i Europa og med nordvendt last som frukt/grønt, dagligvarer og andre varer til Midt-Norge i retur. En historisk milepæl, slår Østensjø fast.

Har hatt nok å gjøre

Kirsti Østensjø ramser opp en rekke gjøremål som Trondheim Havn har arbeidet med i 2020:

- Landstrømutbyggingen ble vedtatt og igangsatt, både i Trondheim til Kystruten og på Orkanger. Dette markerer starten på et av våre viktigste strategiske satsningsområder fremover; nemlig å bli en grønn og utslippsfri havn, som bidrar med konkrete løsninger i kampen mot klimautslipp og global oppvarming.

- Den nye kalkutlastingshavnen på Verdal ble formelt ferdigstilt, overtatt og overlevert Kalkkaia AS i år. Selskapet er eid med 50-50 andel av Norcem og Verdalskalk. Dette er det største investeringsprosjektet i nyere historie i Trondheim Havn, og prosjektet ble ferdigstilt i henhold til plan, både når det gjelder tid og kostnad.

- Vi har inngått en strategisk samarbeidsavtale med Sintef som vil bli viktig for Trondheim Havn på flere måter i fremtiden, ikke minst innen kunnskapsutvikling om grønnere og smartere løsninger for havn og sjøfart. Vi har også hatt økt fokus på havnesamarbeid gjennom Kysthavnalliansen og et viktig og tett formalisert samarbeid med Bergen Havn og Stavanger Havn.

- Vi har gjennomført en rekke mindre havneutbedringsprosjekter blant annet på Orkanger, i Namsos og i Trondheim. Kraner er overhalt og eller oppgradert, IT-systemer er implementert og eller forbedret og eiendom og bygg er oppgradert. Samtidig har vi gjennomført eller igangsatt flere viktige kundeprosjekter, og sist men ikke minst: Viktig HMS-arbeid og opplæring er utført.

Ikke minst har vi vedlikeholdt, driftet og levert havnetjenester til fornøyde havnekunder i hele Trøndelag.

Om den nære fremtid

- Hvordan tror du inneværende år blir?

- I løpet av sommeren 2021, håper vi å se Hurtigruten tilbake i full drift, og at kystlasten vil komme tilbake til normalen. Det nye utskipningsanlegget på kalkkaia på Verdal er klar til å tas i bruk, og forutsatt et godt marked, kan det gi økt gods over kai. Vi følger også bygge- og anleggsnæringen med spenning, da de er en viktig motor for flere varestrømmer. Råvarer til asfalt, betong og andre anleggsmineraler gir store volumer, når sjøtransport blir brukt som en del av verdikjeden. I tillegg er det gledelig å se en positiv utvikling på containere. Det kontinuerlige markedsarbeidet har vært viktig, og vil være viktig å følge opp også i 2021 – med tett kontakt både med rederi og speditør, og gjennom havnesamarbeid, svarer markedssjefen i Trondheim Havn. .

Grønn sjøfart

- Miljøkrav og det grønne skiftet gjør seg enda mer gjeldende i 2021, og vi tror at miljø etter hvert også vil få betydning i valg av transportløsning i framtiden. Som offentlig havn må vi stimulere og bidra til å utvikle grønn sjøfart, blant annet gjennom landstrøm, miljøprising og tilrettelegging for ny teknologi. De norske havnene er en viktig del av løsningen på transportsektorens klimautfordringer, og vi vil fortsette det viktige arbeidet med å sørge for at sjøveien også er miljøveien i framtida, avslutter Kirsti Østensjø på vegne av Trondheim Havn.

Powered by Labrador CMS