Med Toten Transport i spissen fremstår en ny og spennende konsernmodell med svært slagkraftige aktører.
Med Toten Transport i spissen fremstår en ny og spennende konsernmodell med svært slagkraftige aktører.

Transportgiganten et faktum

Logistikk- og transportgiganten på Toten er et faktum. En ny og spennende konsernmodell med svært slagkraftige aktører ser endelig dagens lys, etter en noe treg pandemi-start.

Publisert Sist oppdatert

Den nylig avsluttede transaksjonen er et viktig bidrag for å møte morgendagens konkurranse og for å kapre større nasjonale og internasjonale kontrakter i fremtiden.

Ingen vil oppgi prisen på det transport- og logistikkselskapene Litra, Gausdal Landhandleri, Surnadal Transport og LRN Transport AS måtte betale for oppkjøpet av Toten Transport.

- Det å ivareta selskapets 45 år lange historie, samtidig som man tar grep for å sikre fremtiden har vært vesentlig for prosessen med salget, sier Toten Transports konsernsjef, Finn Martinsen. 11
- Det å ivareta selskapets 45 år lange historie, samtidig som man tar grep for å sikre fremtiden har vært vesentlig for prosessen med salget, sier Toten Transports konsernsjef, Finn Martinsen. 11

- Et viktig og nødvendig transportgrep

– Det er ingen hemmelighet at bransjen er under press. Konkurransen er voksende og derfor er dette grepet viktig for veien videre, sier konserndirektør Finn Martinsen i Toten-gruppen til Mtlogistikk.

Prosessen med etablering av den nye eierkonstellasjonen startet i 2019, intensjonsavtalen ble undertegnet i mars i år, endelig avtale ble signert før sommeren og med closing av transaksjonen 17. august.

Dermed har det nye holdingselskapet Transport Holding GLLS AS sett dagens lys, et selskap som skal gi mange synergier på tvers av selskapene i årene som kommer. Det er stor enighet om at dette er viktige grep for å sikre en sterk norsk utvikling i bransjen.

Så kom pandemien

Ifølge konserndirektør Finn Martinsen i Toten-gruppen har det vært en grundig prosess før sluttforhandlingene var et faktum.

– Underveis var vi avventende, da vi alle ble rammet av pandemien i perioden mellom intensjonsavtalen ble signert, og til vi fikk gjennomført en komplett prosess, forteller Martinsen.

Plattform for strategibygging

Gausdal Landhandleri er en slagkraftig transportaktør.
Gausdal Landhandleri er en slagkraftig transportaktør.

Konserndirektøren i Toten-gruppen og de øvrige aktørene i den nye transport- og logistikkalliansen har en solid plattform for den videre strategibyggingen.

Målet er et enda mer konkurransedyktig selskap for å fortsette konkurransen mot større internasjonale aktører når grensene åpnes igjen etter pandemien.

Her skal det, ifølge aktørene, jobbes smartere og annerledes fremover med kunden i fokus.

Litra er en slagkraftig transportaktør.
Litra er en slagkraftig transportaktør.

- Hva er prisen og hva koster en slik omstillingsprosess med kjøp og salg av selskaper? Spør vi Martinsen.

- Selve prisen og strukturen vil jeg ikke kommentere, men jeg vil heller si det slik: - det er verdt hver krone og innsatsen som er lagt ned for å bli en enda viktigere aktør i markedet, sier Martinsen til Mtlogistikk.

Setter Innlandet på kartet

Han understreker også at den nye transport- og logistikk-kjempen er særdeles viktig for næringslivet i den nye Innlandet-regionen.

- Det er viktig å si at vi som en stor innlandsaktør skal fremstå som både en solid og positiv bidragsyter, og som er med på å sette Innlandet enda tydeligere på kartet. Vi skal være med på å bidra til positive forskjeller sammen med kunder, eller partnere som jeg liker å kalle dem. Alt handler om positivt samspill enten man har med kunder, ansatte eller andre forbindelser å gjøre, sier Martinsen.

1000 lastebiler

Å bli deltaker i denne gigantsammenslutningen skal være det største som har skjedd Surnadal Transport.
Å bli deltaker i denne gigantsammenslutningen skal være det største som har skjedd Surnadal Transport.

Ifølge Toten-konsernets konsernsjef har den nye sammenslutningen en bilpark, eller en samlet «verktøykasse» som han kaller det, på rundt 1000 lastebiler.

Martinsen fremhever at selskapet skal fortsette den nasjonale og internasjonale satsingen når pandemien er over.

– Men nasjonalt er konkurransen spisset. Utfordringen er ulike rammebetingelser. Store aktører på nasjonale hender konkurrerer på litt andre vilkår enn vi private. Dette er til tider krevende, sier Martinsen som betrakter den internasjonale situasjonen på følgende måte:

- Vi ser positivt på utenlandske aktører. Her er vi alle i samme båt, hvor vi må levere gode tjenester til riktig pris. Internasjonale konkurrenter er mer «fair play» i dag enn tidligere. Materiellet er også mer på lik linje med vårt eget enn hva vi opplevde tidligere, forteller en optimistisk Martinsen.

Han tror at både kjøper og selger er fornøyde med den nye transaksjonen som bidrar til at norsk transport og logistikk står bedre rustet for å møte det internasjonale markedet.

LRN er en slagkraftig transportaktør.
LRN er en slagkraftig transportaktør.

Konstellasjonen

Toten Transport AS på Raufoss er nå solgt i sin helhet til det nystiftede holdingselskapet, Transport Holding GLLS AS.

Litra AS, Gausdal Landhandleri AS, Surnadal Transport AS og LRN Transport AS har like store aksjeposter i sammenslutningen med 17,5% hver, samlet 70 prosent. De tidligere eierne av Toten Transport AS eier 30 prosent av selskapet.

Eiergrupperingen representerer en omsetning på rundt 2,4 milliarder kroner, med hovedkontor på Raufoss.

- Det er viktig at lokale arbeidsplasser består, sier Martinsen og fremhever at Toten Transport med dette vil fortsatt være en sterk norsk aktør med hovedsete i Norge og på Raufoss.

- Ingen endring på eiersiden

Konsernsjef Vegard Narmo i Litra AS, som også er styreleder i GLLS Transport Holding AS, presiserer at det er ingen endringer på eiersiden i Litra AS med hovedkontor på Lillehammer.

– Vi er den største av aktørene med nærmere milliarden i omsetning, sier Litra-sjefen og fortsetter:

- Dette holdingselskapet har kjøpt 100% av aksjene i Toten Transport AS. Det betyr at Toten Transport har fått nye eiere, men i de andre selskapene er det ingen endringer hverken på drift, eierskap eller ledelse. Vi kommer selvfølgelig til å opprette et samarbeid med Toten som vi er deleier i, sier Vegard Narmo.